Вадим Швед - Shved Vadym - V. Shved - Швед В.В.
Вадим Швед - Shved Vadym - V. Shved - Швед В.В.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsei.vn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентоспроможність підприємства та особливості її визначення в сучасних умовах
ВВ Швед, СЛ Яблочніков
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 92-96, 2013
332013
Банківське регулювання та нагляд. Сутність та значення / Banking regulation and supervision. The essence and significance
В Швед
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
202015
Управління персоналом: навчальний посібник
ІІ Поліщук, ВВ Швед
Вінниця: ВФЕУ, 2014
17*2014
Стратегічне управління : Навч. посіб.
ВВ Швед, ВВ Боковець
Вінниця : ВФЕУ, 2012
17*2012
Теоретические аспекты шэринговой экономики
В Швед
Економічний форум, 26-32, 2017
152017
Викиномика как новая веха в управлении
ВВ Швед
Экономика Крыма, 234-237, 2011
132011
Шэринговая экономика как путь развития мировой экономики
ВВ Швед, ЕВ Омельченко
Вестник КРАГСиУ (Теория и практика управления)., 117-122, 2017
10*2017
Автоматизоване робоче місце сучасного менеджера як основа інноваційної трансформації розвитку підприємства
ВВ Швед, ЛО Чорна
Регіональна бізнес - економіка та управління, 2011
92011
Стимулювання праці в Україні. Аналіз існуючої ситуації.
В Швед
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 63-67, 2006
92006
System-Dynamic Modeling of Information Influences and Co-Operations
S Yablochnikov, I Yablochnikova, V Minaev, M Kuptsov, S Vidov, V Shved
14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial …, 2018
82018
Міжнародний менеджмент: навч. посібник
ВВ Швед, ВВ Боковець
Вінниця.: ВФЕУ, 2012
8*2012
Мотиваційні механізми управління персоналом
ВВ Швед, ЮВ Колібабчук
Подольский научный вестник, 114-117, 2017
72017
Доверие–психологическая категория или экономическая ценность?
ВВ Швед
Проблеми економіки, 274-279, 2018
62018
Методологічні основи впливу на неформальні групи в міжнародному менеджменті
В Швед
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Економічні …, 2016
62016
Коворкинг: возможности и преграды / Coworking: opportunities and obstacles
ВВ Швед
Глобальні та національні проблеми економіки, 1095-1099, 2015
6*2015
Управління конкурентоздатністю сучасного підприємства
ЛО Чорна, ВВ Швед
Регіональна бізнес-економіка та управління, 3-8, 2013
62013
Кайдзен менеджмент – японський шлях сучасних підприємств
ВВ Швед
Науковий вісник / Науковий вісник Одеського державного економічного …, 2011
62011
Краудфандинг как новая модель экономики / Crowdfunding as a new economic model
ВВ Швед
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки …, 2014
5*2014
Краудфандинг как новая модель экономики
ВВ Швед
Конкурентоспособная и безопасная продукция, востребованная рынком – залог …, 2014
52014
Краудфандинг как новая модель экономики
ВВ Швед
Матеріали ІІ міжнародної науково – практичної конференції: Сучасні тенденції …, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20