Олексій Шестаковський; Oleksii Shestakovskyi
Олексій Шестаковський; Oleksii Shestakovskyi
Independent Scholar, Ukraine
Підтверджена електронна адреса в ndi.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи
О Шестаковський
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
122013
Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : монографія
ОМ Балакірєва, ВА Головенько, ДА Дмитрук, ОВ Карнаухова, РЯ Левін, ...
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2011
102011
Radicalized Europeans? The values of Euromaidan participants and prospects for the development of society
A Shestakovskii
Russian Politics & Law 53 (3), 37-67, 2015
72015
Радикалізовані європейці: цінності Євромайдану в порівнянні з європейськими
О Шестаковський
Режим доступу: http://www. pravda. com. ua/articles/2014/01/14/7009459, 2014
72014
Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку : наукова доповідь
ОП Шестаковський, ЄВ Білоус
Інститут економіки і прогнозування НАН України, 2015
62015
Сприйняття населенням напрямів соціально–економічного розвитку країни як передумова готовності до системних реформ та модернізації
ОМ Балакірєва, ВА Головенько, ДА Дмитрук, РЯ Левін, ВІ Місютіна, ...
Науковий журнал „Український соціум”.––К, 7-30, 2010
52010
РАДИКАЛИЗИРОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ: ЦЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА ЕВРОМАЙДАНА1
А Шестаковский
Европейский гуманитарный университет Центр передовых научных исследований и …, 2014
4*2014
Масштаби трудової міграції українців: досвід кількісної оцінки
O Balakireva, O Shestakovskiy
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного …, 2012
42012
Attitudes About Privatization and the Shadow of Communism: 25 Years of Anti-market Scepticism
T Brik, O Shestakovskyi
Ukraine in Transformation, 35-53, 2020
32020
Bazovi kulturni osoblyvosti ukrainskoho suspilstva i mozhlyvosti yikh vykorystannia dlia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: naukova dopovid.[The basic cultural features of …
OP Shestakovskyi, YV Bilous, OM Balakirieva
OM Balakirievoi, 2015
32015
Радикализированные европейцы? Ценности участников Евромайдана и перспективы развития общества
А Шестаковский
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры, 24-49, 2014
32014
Поширеність та особливості сприйняття етнічної дискримінації в Україні
ОП Шестаковський
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2010
32010
Післяреволюційна Україна – толерантність чи ухил вправо: [науковий звіт про дослідження]
О Шестаковський, О Трофименко, М Касянчук, М Вознесенський
2*2016
Де пролягають культурні відмінності між регіонами? Досвід застосування методології Г. Хофстеде в Україні
О Шестаковський
Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття …, 2014
2*2014
Gender Inequality in Ukrainian Labor Market: Structural Prerequisites and Lasting Stereotypes
O Shestakovskyi
Visnyk Kharkivskogo Natsionalnogo Universytetu Imeni VN Karazina 1045, 169-174, 2013
22013
Цінності й переконання у крос-національних дослідженнях
ОП Шестаковський
Економіка і прогнозування, 123-149, 2013
22013
Determinants of social and economic inequality in modern Ukraine
OM Balakirieva
Institute of economics and forecasting NAS of Ukraine, Kyiv, 2011
22011
Міжетнічні упередження в українському суспільстві
ОП Шестаковський
ступеня канд. соціол. наук: спец. 22.00. 04 «Спеціальні та галузеві …, 2011
22011
Потенціал концепції міфу Р. Барта при вивченні української національної свідомості
ОП Шестаковський
http://www.soc4u.org.ua/theory/1/00_01.html, 2005
2*2005
Ukraine in Transformation
T Liubyva, E Golovakha
Palgrave, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20