Сопівник Руслан Васильович
Сопівник Руслан Васильович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих
РВ Сопівник
202012
Планування виховної роботи у вищому навчальному закладі
РВ Сопівник
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
182016
Експериментальна робота з удосконалення виховної роботи зi студентською молоддю
РВ Сопiвник, IВ Сопiвник
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
142010
Ціннісні орієнтири екзистенціалізму в контексті виховання особистості
РВ Сопівник
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірних наукових …, 2015
122015
Методичні рекомендації наставникам студентських груп щодо виховання здорового способу життя
ЛМ Маценко, РВ Сопівник
К.: ДАКККіМ, 2009
112009
Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах: навчальний посібник
ВД Шинкарук, РВ Сопівник, ІВ Сопівник
ЦП «Компринт», 2015
102015
Еволюція ідей відбору та формування якостей лідера у процесі фахової підготовки майбутніх аграріїв
РВ Сопівник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
102012
Зростання ролі студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України: історичний аспект (90-ті рр. ХХ–початок ХХІ ст.)
РВ Сопівник
–історія України, 0
10
Нiколаєнко СМ Програма виховання студента:«Фахiвець, громадянин, патрiот». Навчально-методичний посiбник
СМ Нiкола, ВД Шинкарук, ДМ Рудень, РВ Сопiвник, IВ Сопiвник, ...
92016
Виховання особистості майбутнього фахівця агропромислової галузі крізь призму функцій наставника академічної групи
РВ Сопівник
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
92015
Теоретичні і методичні засади формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі
РВ Сопівник
Р. В. Сопівник.–Луганськ: Б, 2012
92012
Виховання громадянина в аграрному вищому навчальному закладі
РВС І. В. Сопівник, В. П. Лисенко
НАУ, 2007
92007
Професiйна пiдготовка соцiальних працiвникiв/соцiальних педагогiв до професiйної дiяльностi: колективна монографiя
ЛВ Вiкторова, ТI Ковальчук, ОБ Кошук, СО Кубiцький, ОВ Лапа, ...
82016
Ретроспективний аналіз основних теорій лідерства
РВ Сопівник
Вісник Національного університету оборони України, 104-109, 2012
82012
Студентське самоврядування як форма виховання лідерських якостей студентів
РВ Сопівник
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 151-160, 2012
72012
Зміна підходів до навчання та виховання студентської молоді у вітчизняних вищих навчальних закладах України (кінця XX–поч. XXI ст.)
РВ Сопівник
Історичні записки, 2003
72003
Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот»
ДОП Ніколаєнко С.М., Шинкарук В.Д., Рудень Д.М., Сопівник Р.В., Сопівник І ...
ACS-ACTIVE, 2016
52016
Формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі
РВ Сопівник
Духовність особистості: методологія , теорія і практика: Збірних наукових …, 2015
42015
Курс лекцій з педагогіки (для студентів напряму підготовки "Філологія")
СР Васильович
ЦП "Компринт", 2014
42014
Сутність понять «лідер» і «лідерство» в контексті потреб агропромислового комплексу України
РВ Сопівник
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета, 84, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20