Подписаться
Наталія Корецька / Nataliya Koretska
Наталія Корецька / Nataliya Koretska
Луцький національний технічний університет, Луцький НТУ, Lutsk National Technical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процес концентрації ринку банківських послуг України: оцінка та стратегії позиціонування
НІ Корецька
Економічний форум, 196-204, 2014
322014
Територіальна організація банківської системи регіонів України: оцінка та стратегії збагачення її раціональності: монографія
ЗВ Герасимчук, НІ Корецька
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010
302010
Проектний офіс як інструмент вибору, планування та контролю управлінських рішень
НІ Корецька
Управління проектами та розвиток виробництва, 162-168, 2010
142010
Trends and Conditions for the formation of profitability of agricultural enterprises: A case study of Lviv Region, Ukraine
T Shmatkovska, M Dziamulych, N Vavdiiuk, S Petrukha, N Koretska, ...
Universal Journal of Agricultural Research 10 (1), 88-98, 2022
112022
Protses kontsentratsii rynku bankivs’ kykh posluh Ukrainy: otsinka ta stratehii pozytsionuvannya [Process of concentration of the banking services market in Ukraine: assessment …
NI Korets’ka
Ekonomichnyi forum–Economic forum, 196-204, 2014
102014
Оцінка якості управлінських рішень на підприємстві
НІ Корецька, А Фещук, Т Христина
Економічний форум 1 (2), 88-100, 2021
92021
Структура кредитної системи Сполучених Штатів Америки
НІ Корецька, НС Різник
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (10), 2011
92011
Комплексна оцінка ринку платіжних карток в Україні
ЗДВ Корецька Н.І.
Економічний форум, 295-308, 2015
82015
Кредитоспроможність: теоретико-концептуальні основи
НІ Корецька, ТС Давидюк
Вісник Львівського університету.«Економічні науки», Випуск 6 (24), 19-26, 2009
82009
Фактори, що впливають на функціонування ринку платіжних карток
НІ Корецька
Економічний форум, 275-285, 2016
62016
Суть ринку платіжних послуг та основні його ознаки
НІ Корецька, НІ Збирун
URL: http://www. rusnauka. com/3_ANR_2015/Economics/1_186208. doc. htm, 2015
62015
Process of concentration of the banking services market in Ukraine: assessment and positioning strategies
NI Koretskaya
Economic forum 1, 196-204, 2014
62014
Polskyi dosvid funktsionuvannia rynku platizhnykh kartok [Polish experience in the functioning of the payment card market]. Economic forum, no. 1, pp. 40–47; Польський досвід …
НІ Корецька
Економічний форум, 40-47, 2016
5*2016
Банківська криза: сутність категорії та причини виникнення
НІ Корецька
Економічний форум, 50-59, 2011
52011
The problems of implementation and regulation of land market in the agricultural sector of Ukraine.
A Shvorak, D Filiuk, N Koretska, N Vahnovska, I Brodska, A Tendyuk
42020
Concentration on the market of banking services in Ukraine: Assessment and strategies of positioning
NI Koretska
Economic Forum 1, 196-204, 2014
42014
Чеська кредитна система: структура та основні показники функціонування
НІ Корецька, НС Різник, ВЛ Галущак
Економічний форум, 303, 2011
42011
MONETARY AND FISCAL POLICIES INTERACTION IN DEVELOPING COUNTRIES’ECONOMY: EVIDENCE FROM UKRAINE
NS Vavdiiuk, N Koretska, V Galushchak
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (29), 326-338, 2019
32019
Estimation of the current state of development of trade acquiring in Ukraine
NI Koretska, VO Yakubovskyi
Ekonomichnyi forum, 301-310, 2017
32017
Оцінка сучасного стану розвитку торгового еквайрингу в Україні
ЯВО Корецька Н. І.
Луцький НТУ, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20