Наталія Корецька / Nataliia Koretska
Наталія Корецька / Nataliia Koretska
Луцький національний технічний університет, Луцький НТУ, Lutsk National Technical University
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Територіальна організація банківської системи регіонів України: оцінка та стратегії збагачення її раціональності: Монографія.
ЗВ Герасимчук, НІ Корецька
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010
302010
Процес концентрації ринку банківських послуг України: оцінка та стратегії позиціонування
НІ Корецька
Економічний форум, 196-204, 2014
152014
Проектний офіс як інструмент вибору, планування та контролю управлінських рішень
НІ Корецька
Управління проектами та розвиток виробництва, 162-168, 2010
72010
Фактори, що впливають на функціонування ринку платіжних карток
НІ Корецька
Економічний форум, 275-285, 2016
62016
Суть ринку платіжних послуг та основні його ознаки
Н Корецкая, Д Збырун
Современный научный вестник 3 (1), 78-83, 2016
62016
Processes of concentration of the banking services market in Ukraine: assessment and positioning strategies
NI Koretska
Ekonomichnyj forum 1, 196-204, 2014
62014
Protses kontsentratsii rynku bankivskykh posluh Ukrainy: otsinka ta stratehii pozytsionuvannia
NI Koretska
The concentration of banking services market in Ukraine: assessment and …, 2014
62014
Модель розвитку регіонального банку
НІ Корецька
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 64-67, 2011
62011
Структура кредитної системи Сполучених Штатів Америки
НІ Корецька, НС Різник
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
62011
Комплексна оцінка ринку платіжних карток в Україні
НІ Корецька, ДВ Збирун
Економічний форум, 295-308, 2015
52015
Кредитоспроможність: теоретико-концептуальні основи
НІ Корецька, ТС Давидюк
Вісник Львівського університету.«Економічні науки», Випуск 6 (24), 19-26, 2009
52009
Банківська криза: сутність категорії та причини виникнення
НІ Корецька
Економічний форум, 50-59, 2011
42011
Методичний підхід до оцінки стану розвитку еквайрингу
ВОЯ Н. І. Корецька
Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними процесами …, 2017
32017
Factors influencing the functioning of the payment card market
NI Koretska
Economic Forum, 275-285, 2016
32016
Polskyi dosvid funktsionuvannia rynku platizhnykh kartok [Polish experience in the functioning of the payment card market]. Economic forum, no. 1, pp. 40–47; Польський досвід …
НІ Корецька
Економічний форум, 40-47, 2016
3*2016
Теорії та змістово-типологічні характеристики безпеки підприємства
НС Різник, НІ Корецька
Економічний форум, 238-243, 2013
32013
Маркетингові підходи до територіального розміщення банківських установ
НС Різник, НІ Корецька
Зб. наук. пр.“Економічні науки”.–Луцьк: ЛНТУ, 148-155, 2008
32008
Оцінка вітчизняного ринку плaтіжних карток/НІ Корецька
НІ Корeцька
Збірник наукових праць. Луцький націонaльний технічний унівeрситет.–2011 …, 0
3
Estimation of the current state of development of trade acquiring in Ukraine
NI Koretska, VO Yakubovskyi
Ekonomichnyi forum, 301-310, 2017
22017
Досвід зарубіжних країн щодо практики еквайрингового обслуговування та прогнози його розвитку
НІ Корецька
Економічний форум, 197-205, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20