Наталія Корецька / Nataliia Koretska
Наталія Корецька / Nataliia Koretska
Луцький національний технічний університет, Луцький НТУ, Lutsk National Technical University
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Територіальна організація банківської системи регіонів України: оцінка та стратегії збагачення її раціональності: Монографія.
ЗВ Герасимчук, НІ Корецька
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010
272010
Процес концентрації ринку банківських послуг України: оцінка та стратегії позиціонування
НІ Корецька
Економічний форум, 196-204, 2014
182014
Проектний офіс як інструмент вибору, планування та контролю управлінських рішень
НІ Корецька
Управління проектами та розвиток виробництва, 162-168, 2010
102010
Структура кредитної системи Сполучених Штатів Америки
НІ Корецька, НС Різник
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
72011
Фактори, що впливають на функціонування ринку платіжних карток
НІ Корецька
Економічний форум, 275-285, 2016
62016
Комплексна оцінка ринку платіжних карток в Україні
НІ Корецька, ДВ Збирун
Економічний форум, 295-308, 2015
52015
Processes of concentration of the banking services market in Ukraine: assessment and positioning strategies
NI Koretska
Ekonomichnyj forum 1, 196-204, 2014
52014
Protses kontsentratsii rynku bankivskykh posluh Ukrainy: otsinka ta stratehii pozytsionuvannia
NI Koretska
The concentration of banking services market in Ukraine: assessment and …, 2014
52014
Банківська криза: сутність категорії та причини виникнення
НІ Корецька
Економічний форум, 50-59, 2011
52011
Кредитоспроможність: теоретико-концептуальні основи
НІ Корецька, ТС Давидюк
Вісник Львівського університету.«Економічні науки», Випуск 6 (24), 19-26, 2009
52009
Суть ринку платіжних послуг та основні його ознаки
Н Корецкая, Д Збырун
Современный научный вестник 3 (1), 78-83, 2016
42016
Методичний підхід до оцінки стану розвитку еквайрингу
ВОЯ Н. І. Корецька
Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними процесами …, 2017
32017
Factors influencing the functioning of the payment card market
NI Koretska
Economic Forum, 275-285, 2016
32016
Теорії та змістово-типологічні характеристики безпеки підприємства
НС Різник, НІ Корецька
Економічний форум, 238-243, 2013
32013
Чеська кредитна система: структура та основні показники функціонування
НІ Корецька, НС Різник, ВЛ Галущак
Економічний форум, 195-205, 2011
32011
Модель розвитку регіонального банку
НІ Корецька
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 64-67, 2011
32011
Маркетингові підходи до територіального розміщення банківських установ
НС Різник, НІ Корецька
Зб. наук. пр.“Економічні науки”.–Луцьк: ЛНТУ, 148-155, 2008
32008
Оцінка вітчизняного ринку плaтіжних карток/НІ Корецька
НІ Корeцька
Збірник наукових праць. Луцький націонaльний технічний унівeрситет.–2011 …, 0
3
Методичний пiдхiд до оцiнки стану розвитку еквайрингу
НI Корецька, ВО Якубовський
22017
Estimation of the current state of development of trade acquiring in Ukraine
NI Koretska, VO Yakubovskyi
Ekonomichnyi forum, 301-310, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20