Підписатись
Надія Горішна
Надія Горішна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США
НМ Собчак
Тернопіль (Sobchak, NM (2004). Content and forms of vocational training of …, 2004
672004
Професійна компетентність соціального працівника як складова його фахової підготовки
Н Горішна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2009/www17 …, 2009
472009
Феномен соціального підприємництва: сутність і критерії
Н Горішна
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2016
222016
Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді
ГІ Слозанська, НМ Горішна
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2016
212016
Exploring the leadership skills of pre-service social work students: Implications for social work education
N Horishna, H Slozanska, O Soroka, L Romanovska
Problems of Education in the 21st Century 77 (5), 598, 2019
202019
Dual degree programs in social work: Is it possible in Ukraine?
N Horishna, H Slozanska
Economics & Sociology 10 (2), 165, 2017
172017
Соціальна робота: підручник
ВА Поліщук, ОП Бартош-Пічкар, НМ Горішна
Тернопіль: ВАТ «ТВПК «Збруч, 2010
122010
Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи та підготовки соціальних працівників
НМ Горішна
102017
Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативних навичок дітей молодшого підліткового віку з інтелектуальними порушеннями
ІБ Ленцик
ЖДУ імені Івана Франка, 2022
92022
The development of the category of inclusive education in philosophical-educational concepts and modern scientific discourse
N Horishna
Social work and education 7 (1), 56-64, 2020
92020
Розвиток категорії інклюзивна освіта у філософсько-освітніх концепціях та сучасному науковому дискурсі
НМ Горішна
92020
The legal regulation of social entrepreneurships: european experience
N Horishna
Scientific Papers, 91, 2016
62016
Порушення інтелектуального розвитку у дітей: підходи до діагностики
N Horishna, O Maichuk
Social work and education 8 (4), 528-539, 2021
52021
Community Social Work in Ukraine: towards the Development of New Practice Models
RL Slozanska H., Horishna N.
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 20, 53-66., 2020
5*2020
Вплив децентралізації на розвиток інклюзивної освіти в громадах
НМ Горішна
ХІСТ, 2019
52019
Profesiina kompetentnist sotsialnoho pratsivnyka yak skladova yoho fakhovoi pidhotovky [Professional competence of a social worker as a component of his professional training]
NM Horishna
Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Pedahohika …, 2009
52009
Супервізія у практиці соціальної роботи та підготовки соціальних працівників у США
Н Горішна
Вид-во УжНУ «Говерла», 2008
52008
Сімейно-орієнтований підхід до надання соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю
НМ Горішна
РІК-У, 2019
42019
Роль соціального працівника у впровадженні антидискримінаційних практик щодо вразливих сімей у територіальній громаді
НМ Горішна
РІК-У, 2018
42018
Current trends in development of social work and social workers training
N Horishna
Scientific Papers, 19, 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20