Олександра Самборська (Oleksandra Samborska)
Олександра Самборська (Oleksandra Samborska)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
3D model and estimation of fiber interaction effects during internal instability in non-linear composites
O Guz, Y Lapusta, O Samborska
International Journal of Fracture 134 (3-4), 45-51, 2005
52005
A micromechanics solution of a 3d internal instability problem for a fiber series in an infinite matrix
O Guz, Y Lapusta, O Samborska
International Journal of Fracture 116 (3), 55-60, 2002
52002
General stability problem of a series of fibers in an elastic matrix
O Samborska
Soviet applied mechanics 27 (3), 223-231, 1991
51991
General problem of stability of a number of fibres in elastic matrix
AN Guz, AN Samborskaya
Прикладная механика 27 (3), 3-11, 1991
51991
On the effects of interacting anisotropic fibers on the microbuckling in a composite
Y Lapusta, F Labesse-Jied, O Samborska, W Wagner
International Journal of Fracture 167 (1), 103-110, 2011
32011
On the effects of interacting anisotropic fibers on the microbuckling in a composite
Y Lapusta, F Labesse-Jied, O Samborska, W Wagner
International Journal of Fracture, DOI, 2010
32010
A 3-d periodic instability model for a series of fibers in a matrix
O Guz, Y Lapusta, O Samborska
Advanced Composites Letters 9 (2), 93-100, 2000
32000
Stability of a row of long interaction fibers in an elastic matrix
O Guz, Y Lapusta, O Samborska
Mechanics of Advanced Materials and Structures 15 (6-7), 540-547, 2008
12008
Stability loss of a series of fibers in an elastic matrix with highly elastic deformation
O Samborska
Soviet applied mechanics 27 (7), 665-669, 1991
11991
Про модель та деякі аспекти втрати стійкості волокон у однонапрямлених композитах
О Самборська
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
2019
Застосування рядів Фур’є з циліндричними функціями в задачах про втрату стійкості волокнистих композитів
О Самборська
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Дослідження впливу взаємодії волокон на нестійкість композиту
О Самборська
Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 183, 2017
2017
Дослідження впливу геометричних та механічних параметрів композиту на критичні навантаження
О Самборська
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Звичайні диференціальні рівняння. Навчальний посібник для студентів які навчаються за напрямом автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ГВ Габрусєв, ОМ Самборська
ТНТУ, 2014
2014
Застосування теорем додавання циліндричних функцій в задачах про нестійкість ряду волокон в пружній матриці
О Самборська
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Дослідження збіжності розв’язку задачі про нестійкість ряду порожнистих волокон у нескінченій матриці
О Самборська
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
2012
Дослідження нескінченних систем лінійних рівнянь в задачах про внутрішню нестійкість композитів
О Самборська
Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського …, 2010
2010
Чисельні методи
ОМ Самборська, БГ Шелестовський
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2010
2010
Функції комплексної змінної. Операційне числення. Теорія ймовірностей та математична статистика
БГ Шелестовський, ЛВ Фурсевич, ОМ Самборська, ГВ Габрусєв
2009
Порівняльний аналіз математичних розв’язків для різних можливих форм втрати стійкості ряду волокон у матриці
О Самборська
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20