Ірина Тягай
Ірина Тягай
УДПУ імені Павла Тичини, кафедра вищої математикир та методики навчанння математики
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення методів обчислень
ІМ Тягай
Дидактика математики: проблеми і дослідження: між. зб. наукових робіт, 82-87, 2013
29*2013
Форми інтерактивного навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики
ІМ Тягай
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2017
82017
Інтерактивне навчання у вищій школі: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи магістрантів
ІМ Тягай
Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017
72017
Інтерактивне навчання у вищій школі: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи магістрантів
ІМ Тягай
Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015
72015
Використання елементів інтерактивного навчання на лекційних заняттях математичних дисциплін
ІМ Тягай
Вісник ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, серія: Педагогічні науки, 220-222, 2015
72015
Практикум з розв’язування нестандартних задач: навч. посіб.
ТЛ Годованюк, ТВ Поліщук, ІМ Тягай
Умань: Алмі, 104, 2013
72013
Інтерактивні методи навчання як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з аналітичної геометрії
ІМ Тягай, ТМ Махомета
Вісник ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 118-125, 2013
62013
Використання технологій інтерактивного навчання на практичних заняттях з математичних дисциплін
ІМ Тягай
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал …, 2016
42016
Використання інноваційних технологій навчання під час вивчення проективної геометрії та методів зображень
ТМ Махомета, ІМ Тягай
Science and Education a New Dimension, 40-44, 2017
32017
Використанням ППЗ GRAN на практичних заняттях з елементарної математики
ІМ Тягай
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2014
32014
Позааудиторна робота у ВНЗ в умовах інтерактивного навчання
ІМ Тягай
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015
22015
Застосування технологій інтерактивного навчання на практичних заняттях з елементарної математики
ІМ Тягай
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2015
22015
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення математичного аналізу
ІМ Тягай
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у …, 2013
22013
Контроль навчальних досягнень майбутніх учителів математики з аналітичної геометрії в умовах сучасних навчальних технологій
ТМ Махомета, ІМ Тягай
Актуальні питання сучасної інформатики, 237-241, 2017
12017
Інноваційне навчання проективної геометрії та методів зображень у педагогічному університеті
ТМ Махомета, ІМ Тягай
Наука України - погляд молодих вчених крізь призму сучасності, 112-114, 2017
12017
Інноваційний підхід у процесі підготовки майбутнього вчителя математики
ІМ Тягай
Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи …, 2016
12016
Інтерактивне навчання майбутніх учителів математики під час позаурочної роботи
ІМ Тягай
Вісник Черкаського університету, серія: Педагогічні науки, 67-72, 2015
12015
Формування професійних якостей студентів-магістрантів на заняттях гуртка «Інтерактивне навчання у вищій школі»
ІМ Тягай
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб. наук …, 2015
12015
Самостійна робота як одна із форм розвитку інтелектуальних умінь майбутніх учителів математики
І Тягай
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 5 (39), 376-382, 2014
12014
Педагогічне мовлення вчителя математики
ІМ Тягай
ВАТ «Видавництво" Київська правда"», 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20