Follow
Tatyana Didorenko Тетяна Дідоренко
Tatyana Didorenko Тетяна Дідоренко
ТНЕУ факультет аграрної економіки і мененджменту, кафедра обліку і правового забезпечення АПВ
Verified email at tneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками
ТВ Дідоренко, ІМ Белова
Сталий розвиток економіки, 217-220, 2015
442015
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
312015
Сутність витрат як об'єкта бухгалтерського обліку
ТВ Дідоренко
Молодий вчений, 78-81, 2015
272015
Логістичні витрати виробничих підприємств як об’єкти обліку та контролю
О Завитій, Т Дідоренко, Л Кондрюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 49-73, 2019
252019
Бухгалтерський баланс як складова інформаційного забезпечення процесу прийняття економічних рішень
Т Дідоренко
Тернопіль, Вектор, 2016
232016
Значння оперативного обліку в системі управління сільськогосподарським підприємством
Т Дідоренко, І Белова
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 29-37, 2017
182017
Організація–предмет методології бухгалтерського обліку
Т Дідоренко
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 19-22, 2014
182014
Теоретичні основи бухгалтерського балансу
Т Дідоренко
Економічна думка ТНЕУ, 2015
172015
Вектор розвитку активно-адаптивної системи бухгалтерського обліку в агропромисловому комплексі
ТВ Дідоренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
162015
Сутність і класифікація матеріально-технічних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах за їх призначенням та роллю в процесі виробництва
ТВ Дідоренко
Тернопільський національний економічний університет, 2016
152016
Методика обліку витрат і доходів зі страхування майна на сільськогосподарських підприємствах
Т Дідоренко, І Белова
Молодий вчений, 699-703, 2018
102018
Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств
ТВ Дідоренко, ІМ Белова
Молодий вчений, 410-414, 2017
92017
Значення оперативного обліку в системі управління
ІМ Белова, ТВ Дідоренко
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 29-37, 2017
82017
Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки
ОП Завитій, ТВ Дідоренко
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
82016
Вплив міжнародних стандартів фінансової звітності на систему стратегічного обліку і аналізу підприємства
ТВ Дідоренко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 110-113, 2015
82015
Маркетингова діяльність у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
ТВ Дідоренко
Інноваційна економіка.–2013 (34), 204-208, 2012
82012
Організація внутрішнього контролю діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу
І Белова, Т Дідоренко
Молодий вчений, 369-375, 2018
52018
Облік і аналіз організації використання основного і оборотного капіталу в сільськогосподарських підприємствах
Т Дідоренко, І Коробій
Тернопіль, Крок, 2017
52017
Шляхи удосконалення обліку та контролю розрахунків з покупцями і замовниками
Т Дідоренко
Тернопіль, Економічна думка, 2015
52015
ПІДВИЩЕННЯ ТРАНСФОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ТВ Дідоренко
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20