Наталія Мацелюх (Natalia P. Matselуukh)
Наталія Мацелюх (Natalia P. Matselуukh)
Університет ДФС України, Директор ННІ обліку, аналізу та аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nusta.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток форм і методів кредитування малого бізнесу в Україні
НП Мацелюх, ОМ Унинець
Економічний часопис–ХХІ, 38-41, 2013
18*2013
ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ І НОВІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НП Мацелюх, МО Скорик
Агросвіт, 24-28, 2016
132016
Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка
МІА Мацелюх НП
К.: ЦУЛ, 2014
132014
Фінансування та стимулювання комерціалізації інновацій в Україні: проблеми і шляхи вирішення
НП Мацелюх, ГВ Дем’янчук
Наука та інновації, 2014
112014
Асиметрія інформації, як фактор дисбалансів ціноутворення на фінансовому ринку: теоретичний аспект
НП Мацелюх
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2013
112013
Економічні теорії в системі наукових економічних знань
НП Мацелюх, ІА Максименко, ВВ Мартиненко, ММ Теліщук
К.: ЦУЛ, 2015
92015
Інституціональна структура регулювання фінансового ринку: адаптація зарубіжного досвіду
ІД Якушик, НП Мацелюх
Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової …, 2009
92009
Вплив податкових чинників на формування цін
НП Мацелюх
Фінанси України, 77-86, 2003
82003
Оцінка впливу оподаткування на процеси ціноутворення (теоретичний аспект)
НП Мацелюх
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 347-350, 2001
42001
Оцінка впливу оподаткування на процеси ціноутворення (теоретичний аспект)
НП Мацелюх
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки, С …, 2001
42001
Взаємопов’язані фактори впливу на ціноутворення сучасного ринку цінних паперів
НП Мацелюх
ScienceRise, 64-70, 2015
32015
Концепція та алгоритм побудови організаційно-економічного механізму регулювання фінансового ринку України
Н Мацелюх
Схід, 2010
32010
Дослідження кон’юнктури фінансового ринку як необхідна передумова його регулювання
НП Мацелюх
Науковий вісник національного університету ДПС України (економіка, право), 87-93, 2010
32010
Теоретико-методологічні основи ціноутворення на ринку цінних паперів
НП Мацелюх
Монографія, 324 с., 2015
22015
Світовий досвід та вітчизняна практика оподаткування банківської діяльності
ГГ Старостенко, НП Мацелюх, АВ Сурженко
Економіка та держава, 28-32, 2015
22015
Актуальні проблеми удосконалення податкового регулювання
ЛЛ Тарангул, СС Гасанов, ЛЛ Баланюк, ЄВ Бридун, ЮВ Даниленко, ...
К.: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013
22013
Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні
НП Мацелюх
Академія державної податкової служби України.–Ірпінь., 2003
22003
Методологічні аспекти оцінки впливу податкових чинників на формування цін виробництва в Україні
НП Мацелюх
Фінанси України, 77-78, 2003
22003
Еластичність цін пропозиції відносно ставок податку на додану вартість та податку на прибуток
НП Мацелюх
Науковий вісник Академії державної податкової служби України, 111-118, 2002
22002
Імперативи соціалізації бюджетної політики: теоретичний аспект
НП Мацелюх, ЮІ Мискін
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20