Галина Шмигер  ( Galyna Shmyger;  Galina Shmyger; G. Shmyger; G. P. Shmyger)
Галина Шмигер ( Galyna Shmyger; Galina Shmyger; G. Shmyger; G. P. Shmyger)
викладач, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підходи та особливості сучасної STEM-освіти
НР Балик, ГП Шмигер
Физико-математическое образование, 26-30, 2017
352017
Технології Веб 2.0 в освіті: навчально-методичний посібник
Н Балик, Г Шмигер
Тернопіль:ТНПУ, 128, 2010
242010
Formation of digital competencies in the process of changing educational paradigm from e-learning to smart-learning at pedagogical university
N Balyk, G Shmyger
Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2017
232017
Model of professional retraining of teachers based on the development of STEM competencies
N Balyk, O Barna, G Shmyger, V Oleksiuk
192018
Формування інформаційно-освітнього простору курсу «Сіт в навчальному процесі» для студентів непрофільних спеціальностей з використанням технологій веь 2. 0
НР Балик, ГП Шмигер
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
172010
Формування інформаційних та соціальних компетентностей студентів з метою їх професійної підготовки у педагогічному університеті
НР Балик, ГП Шмигер
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 1 (22), 2016
162016
Моделі впровадження електронного навчання у педагогічному університеті
НР Балик, ГП Шмигер
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-14, 2016
162016
Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів
НР Балик, ГП Шмигер
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
162011
Аспекти впровадження моделі навчання протягом життя у smart-університеті
Н Балик, Г Шмигер
Молодий вчений 44 (№4), 347-350, 2017
122017
Design of approaches to the development of teacher’s digital competencies in the process of their lifelong learning
N Balyk, Y Vasylenko, G Shmyger, V Oleksiuk, A Skaskiv
102019
Методологія формування цифрових компетентностей у контексті розробки цифрового контенту
НР Балик, ГП Шмигер
Физико-математическое образование, 2018
72018
Approaches and features of modern STEM-education
G Shmyger, N Balyk
Physical-mathematical education 2 (12), 26-30, 2017
72017
Some aspects of designing of the structural semantics visualization system
Y Vasylenko, G Shmyger, D Verbovetskyi
CEUR-WS, 2019
42019
Development of E-Learning Quality Assessment Model in Pedagogical University
N Balyk, V Oleksiuk, G Shmyger
42017
STEM-APPROACH TO THE TRANSFORMATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION
N Balyk, G Shmyger, Y Vasylenko, V Oleksiuk, A Skaskiv
32019
Застосування пакету r для чисельного моделювання решітчастих зображень флуоресціюючих пікселів в кіберфізичних біосенсорних системах
ВП Марценюк, АС Сверстюк, ОМ Кучвара, НВ Козодій, ГП Шмигер
32019
Формування STEM-компетентностей у процесі підготовки майбутніх учителів до впровадження STEM-освіти
НР Балик, ГП Шмигер, ЯП Василенко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …, 2017
32017
Деякі аспекти впровадження STEM-освіти в навчальний процес
ГП Шмигер, ЯП Василенко
ТОКІППО, 2017
22017
Технології Веб 2.0 в освіті
НР Балик, ГП Шмигер
навч. посіб./НР Балик, ГП Шмигер.-Т.: Навчальна книга-Богдан, 2011
22011
The Digital Capabilities Model of University Teachers in the Educational Activities Context
N Balyk, Y Vasylenko, G Shmyger, O Barna, V Oleksiuk
CEUR-WS, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20