Svyrydenko Denys Свириденко Денис
TitleCited byYear
Hybridity in the higher education of Ukraine: Global logic or local idiosyncrasy?
O Gomilko, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
232016
STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODELS OF INTEGRATION AND REINTEGRATION OF UKRAINIAN EDUCATIONAL LANDSCAPE.
O Bazaluk, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
Scientific Bulletin of National Mining University, 2017
192017
Divided universities: the postcolonial experience of contemporary Ukrainian higher education
S Denys
Future Human Image 7, 2017
192017
Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації
ДБ Свириденко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
172014
Globalization as a factor of academic mobility processes expanding
D Svyrydenko
PHILOSOPHY AND COSMOLOGY-FILOSOFIYA I KOSMOLOGIYA 14, 221-234, 2015
162015
Higher education in the face of XXI century challenges
D Svyrydenko
Philosophy and Cosmology 12, 258-263, 2014
152014
Mobility Turn in Contemporary Society as an Educational Challenge
S Denys
Future Human Image, 2016
132016
Philosophy of war and peace: in search of new European security strategy
OO Bazaluk, DB Svyrydenko
Антропологические измерения философских исследований, 2017
112017
Academic mobility as “brain drain” phenomenon of modern higher education
O Kyvliuk, D Svyrydenko
Studia Warmińskie, 361-371, 2017
72017
Plagiarism challenges at Ukrainian science and education
D Svyrydenko
Studia Warmińskie, 67-75, 2016
72016
Феномен віртуальної реальності як інституціональний чинник інформаційного суспільства
ДБ Свириденко
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права: Збірник …, 2010
72010
Потенціал педагогіки трансгресії в епоху глобалізації
ДБ Свириденко
Видавництво" Гілея", 2014
42014
Трансформація природи людини під впливом віртуальної реальності: аналіз сучасних концепцій
ДБ Свириденко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
42008
Феномен віртуальної реальності в європейській філософії на межі XX–XXI ст.(історико–філософський аналіз)
ДБ Свириденко
Історико-філософський аналіз). Дисертація на здобуття наукового ступеня …, 2008
42008
Глобализация пространства высшего образования как фактор актуализации феномена академической мобильности
ДБ Свириденко
Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры, 2015
32015
Метаантропологія як методологія дослідження феномена академічної мобільності
ДБ Свириденко
Культура і сучасність, 9-13, 2014
22014
Мультикультуралізм як основа міжособистісної комунікації у процесах академічної мобільності
ДБ Свириденко
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 13-17, 2014
22014
Феномен академічної мобільності в дискурсі евристичності особистості
ДБ Свириденко
Гілея: науковий вісник, 285-289, 2014
12014
Академічна мобільність в дискурсі глобалізації вищої освіти
ДБ Свириденко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
12013
STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ENERGY MARKET UNDER CONDITIONS OF GEOPOLITICAL CHALLENGES.
N Pysar, V Dergachova, O Kyvliuk, D Svyrydenko
Scientific Bulletin of National Mining University, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20