Подписаться
Oleksandr Zyma
Oleksandr Zyma
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Налоговые льготы. Теория и практика применения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СВ Антоненко, АС Баландина, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2014
622014
A method of internet-analysis by the tools of graph theory
SV Kavun, IV Mykhalchuk, NI Kalashnykova, OG Zyma
Intelligent Decision Technologies, 35-44, 2012
582012
Удосконалення оподаткування нерухомого майна з урахуванням зарубіжного досвіду
ОГ Зима, ІС Єршова
Бізнес Інформ, 159-161, 2012
182012
Можливості контролінгу в системі управління інноваційним розвитком підприємства
ГФ Азаренков, ОГ ЗИМА, ОВ ПИСАРчУК
Проблеми економіки, 74-78, 2010
182010
Educated and competent staff as important factor of innovation development of machine-building and metalworking industry in Latvia
J Lukjanova, O Sushchenko, O Zyma
MATEC Web of Conferences 297, 06006, 2019
162019
Особенности и развитие транспорта в туризме: препринт
АГ Зима, ИИ Лисицына
АГ Зима, ИИ Лисицына-Х.: Изд-во ХНЭУ, 2010
112010
Екологічний туризм як провідний фактор розвитку туризму
ОГ Зима
Економіка розвитку. Харків 1 (57), 43-46, 2011
92011
Особливості волонтерства та його розвиток в Україні: препринт
ОГ Зима
Х.: Вид. ХНЕУ, 2011
92011
Конспект лекцій «Організація туризму в Україні» з навчальної дисципліни «Організація туризму»
ОГ Зима, НА Дехтяр
Х.: ХНЕУ, 2008
92008
Потенціал екологічного туризму в Україні
О Зима, М Голуб
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 53–62 …, 2015
82015
Safety aspects in the distance learning systems
S Kavun, Y Daradkeh, A Zyma
Creative Education 3 (01), 84, 2012
82012
Статистические показатели международного туризма в 2007 году
АГ Зима, ИИ Лисицина
Бизнес-информ, 2009
82009
Аналіз видів міжбюджетних трансфертів щодо вирішення регіональних проблем формування бюджетів
НВ Кузьминчук, ОГ Зима
Проблеми економіки, 198-205, 2013
72013
Інсентив-туризм як приклад успішного менеджменту організацій
ОГ Зима, НВ Кузьминчук
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 275-282, 2012
72012
Ситуаційний аналіз руху трудових ресурсів на підприємстві
ОГ Зима
Економіка розвитку, 79-83, 2004
72004
Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму
ОГ Зима, МО Голуб
Бізнес Інформ, 241-245, 2015
62015
Проекти державно-приватного партнерства як шлях розвитку туризму в Україні
O Zyma, I Lisitsyna
Экономика развития, 9-15, 2014
62014
Ecological tourism as a leading factor of tourism development
OG Zyma
Development economics. Kharkiv 1 (57), 43-46, 2011
62011
Potentsial ekolohichnoho turyzmu v Ukraini
O Zyma, M Golub
Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Torhovelno-Ekonomichnoho Universytetu 5, 53-62, 2015
52015
Развитие международного туризма
АГ Зима
Економiка розвитку, 20, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20