Ерицян Багиш Хачикович.,   Єріцян  Багіш Хачикович., Yeritsyan Bagish Kh.
Ерицян Багиш Хачикович., Єріцян Багіш Хачикович., Yeritsyan Bagish Kh.
НТУ "ХПИ", Учебно-научный институт энергетики, электроники и электромеханики (Э), Кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.Kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптимізація параметрів лінійного двигуна нахилу кузова транспортних засобів
БГ Любарський, БХ Єріцян, ДІ Якунін, МЛ Глєбова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Математичне …, 2015
52015
Імітаційне моделювання комбінованого приводу нахилу кузова швидкісного електропоїзду
БХ Єріцян, БГ Любарський, ДІ Якунін
Механіка та машинобудування, 48-55, 2015
52015
Імітаційна модель комбінованого пневматичного та електромеханічного приводу нахилу кузова транспортного засобу
БХ Єріцян, БГ Любарський, ДІ Якунін
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 97-103, 2015
52015
Математична модель пневматичної частини комбінованого пневматичного та електромеханічного приводу нахилу кузова транспортного засобу
БХ Єріцян, БГ Любарський, ДІ Якунін
Системи обробки інформації, 200-204, 2015
52015
Математична модель електромеханічної частини комбінованого пневматичного та електромеханічного приводу нахилу кузова транспортного засобу
БГ Любарський, БХ Єріцян, ДІ Якунін
Системи обробки інформації, 50-54, 2015
52015
Лінійний двигун для комбінованої електропневматичної системи нахилу кузова швидкісного електрорухомого складу
БХ Єріцян
Тези конференції Microcad.–Х, 2014
42014
Развитие имитационного моделирования механизма наклона кузова с линейным электромеханическим преобразователем
БХ Ерицян, ДИ Якунин
НТУ" ХПИ", 2010
42010
Синтез комбінованої системи нахилу кузова швидкісного електричного рухомого складу
БХ Єріцян
НТУ" ХПІ", 2016
32016
Моделювання комбінованої системи нахилу кузову швидкісного рухомого складу залізничного транспорту
БХ Єріцян, БГ Любарський, ДІ Якунін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-17, 2016
22016
Аппроксимация зависимостей электромагнитных параметров тягового синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов
БГ Любарский, ТВ Парфенюк, БХ Ерицян
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (6), 51-54, 2009
22009
Задача аналізу оптимізації геометричних розмірів лінійного двигуна нахилу кузова швидкісного електрорухомого складу
БХ Єріцян, БГ Любарський, ДІ Якунін
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 7-11, 2015
12015
Развитие имитационного моделирования электромеханической системы привода наклона кузовов
ДИ Якунин, БХ Ерицян, ДЮ Шаповалов
НТУ" ХПИ", 2012
12012
Концептуальный проект электромеханической системы привода с линейным двигателем для наклона кузовов
ВИ Омельяненко, БГ Любарский, ДИ Якунин, БХ Ерицян
НТУ" ХПИ", 2011
12011
Дослідження електропневматичної системи нахилу кузова швидкісного дизель-поїзду
ВС Коломієць, БХ ЄРІЦЯН
IХ Міжн. наук.-практ. студентська конф. магістрантів Національного …, 0
1
ПОКРАЩЕННЯ ТЯГОВО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАНЕВРОВИХ ЛОКОМОТИВІВ
БХ Єріцян, ЄС Рябов, ДІ Якунін
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
Оптимальні значення кута нахилу кузова швидкісного електрорухомого складу
БХ Єріцян, ДІ Якунін
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
2017
Моделювання гібридної електропневматичної системи нахилу кузова швидкісного електрорухомого складу
БХ Єріцян, БГ Любарський
Электрификация транспорта, 2017
2017
Визначення оптимальних значень кута нахилу кузова швидкісного електрорухомого складу
БХ Єріцян, БГ Любарський
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Modeling of the hybrid eletropneumatic system of the tilt of the body of the speed electric fitting composition
БХ Єріцян, БГ Любарський
Electrification of Transport, 45-53, 2017
2017
Гибридный привод системы наклона кузова скоростного подвижного состава железнодорожного транспорта
БХ Ерицян, БГ Любарский, ДИ Якунин
Вестник Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20