Олена Бевз
Олена Бевз
викладач англійської мови, УДПУ імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гуманістична педагогіка і психологія як основа підтримки саморозвиваючої особистості в освіті США
ОП Бевз
Педагогіка і психологія 2 (51), 107-114, 2006
152006
Педагогічна підтримка особистісного саморозвитку обдарованих підлітків : досвід США
ОП Бевз
ВПЦ «Візаві», 2012
112012
Психолого-педагогічна підтримка обдарованих підлітків у школах США
О Бевз
Порівняльно-педагогічні студії, 2011
52011
До питання про підтримку і розвиток обдарованості в освіті США
ОП Бевз
Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки»., 14−18, 2008
52008
Місце та роль педагогічної практики у підготовці майбутніх учителів іноземних мов в Україні та Англії
О Бевз
Порівняльно-педагогічні студії, 2015
42015
Питання дитячої обдарованості в американській системі шкільної освіти
ОП Бевз
Рідна школа, 78–80, 2006
42006
Діяльність Європейської мережі підтримки таланту: процесуальний аспект
МА Бойченко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2014
32014
Обдарованість як асинхронний розвиток
ОП Бевз
Філософсько-методологічні аспекти визначення обдарованості, 98–104, 2011
32011
Сучасні тенденції формування і використання трудового потенціалу:[підручник]
ОП Бевз
К.: Ніос, 2009
32009
ШКІЛЬНИЙ УЧИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛІННЯ Допроектне базове дослідження (березень 2013–березень 2014)
ОП Бевз, АС Гембарук, ОА Заболотна
Київ «Ленвіт», 2014
22014
Pedagogical support of personality self-development of gifted adolescents in Ukrainian and the USA schools
O Bevz
International Science. Ukrainian Edition. Humanities and Medical Science, 43–47, 2010
22010
Використання електронного навчального курсу під час підготовки майбутніх учителів англійської мови
ОП Бевз
12015
Організаційно-правове забезпечення педагогічної підтримки обдарованих підлітків в освіті США
ОП Бевз
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. 1 (39), 239–247, 2011
12011
Елітарність та обдарованість у США
ОП Бевз
Еліта і обдарованість: точки перепину, 241−251, 2010
12010
Співвідношення процесів розвитку таланту і особистісного саморозвитку в освіті обдарованих дітей США
ОП Бевз
Педагогічне проектування та його місце в системі навчально-виховного процесу …, 2010
12010
Фасилітація особистісного саморозвитку обдарованих підлітків у школах США
ОП Бевз
Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави:, 6-11, 2008
1*2008
Типова програма «Методика навчання англійської мови». Освітній ступінь бакалавра.
ОП Бевз, А Гембарук, ОА Гончарова, ОА Заболотна, ОО Змієвська, ...
НАІР, Івано-Франківськ, 2020
2020
DEVELOPING WRITING SKILLS
ОП Бевз
ФПО Жовтий ОО, 2016
2016
Інтерпретація тексту: теорія і практика навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов
ОП Бевз
2016
Інструктивно-методичні матеріали з англійської мови: навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу ОС «бакалавр»
ОП Бевз, АС Гембарук
ФПО Жовтий ОО, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20