Kolpakov Valerii / Колпаков Валерій Костянтинович / Колпаков Валерий Константинович
Kolpakov Valerii / Колпаков Валерій Костянтинович / Колпаков Валерий Константинович
Доктор юридических наук Профессор Запорізький національний університет
Verified email at lf-znu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Курс адміністративного права України: підручник
ВК Колпаков, ОВ Кузьменко, МВ Плугатир, ІД Пастух
Київ: Юрінком Інтер, 2018
1973*2018
Адміністративне право України: Підручник
ВК Колпаков
К.: Юрінком інтер, 736, 1999
19121999
Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія
ВК Колпаков
К.: Юрінком Інтер, 528, 2004
4472004
Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право)
ВК Колпаков
Юрінком Інтер, 2008
2542008
Адміністративно-правові відносини
ВК Колпаков
Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т 1, 175-186, 2004
242*2004
Орган виконавчої влади як суб’єкт адміністративного права
ВК Колпаков
Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики …, 2003
114*2003
Порядок оскарження в органах внутрішніх справ
ВК Колпаков
Виконавча влада і адміністративне право: Монографія, 200-210, 2002
102*2002
Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка: Учебное пособие
ВК Колпаков
К.: Украинская академия внутренних дел, 120, 1993
711993
Деліктний феномен в адміністративному праві України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук
ВК Колпаков
Національна академія внутрішніх справ, 2005
69*2005
Предмет адміністративного права: сучасний вимір
ВК Колпаков
Юридична Україна, 33 – 38, 2008
562008
Вступ до навчального курсу "Адміністративне право України"
Колпаков, Коломоєць
К. : Ін Юре, 2014
502014
Поняття форм публічного адміністрування
ВК Колпаков
Адміністративне право і процес, 89 – 103, 2012
462012
Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі
ВК Колпаков
Право України, 17-21, 2002
422002
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ
Голосніченко, Колпаков, Кузьміних, інші
К., УАВС, 1995
39*1995
Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk
VK Kolpakov
I︠U︡rinkom Inter, 1999
381999
Administratyvne pravo Ukrainy
VK Kolpakov, OV Kuzmenko
Yurinkom Inter, 2000
362000
Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії
ВК Колпаков, ОВ Кузьменко
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002
32*2002
Кодекс України про адміністративні правопорушення: пошук нової парадигми
В Колпаков
Право України, 85-89, 2004
282004
Теорія і практика адміністративного судочинства: Монографія
Колпаков, Гордєєв
Чернівці: "Місто", 2011
27*2011
Адміністративно-правові проблеми взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією: Монографія
Колпаков, Заброда
Дніпропетровськ: ДДУВС, 2007
25*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20