Олександр  Миколайович Левченко (Александр Николаевич Левченко, Oleksandr Mykolayovych Levchenko)
Олександр Миколайович Левченко (Александр Николаевич Левченко, Oleksandr Mykolayovych Levchenko)
д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, Кіровоградський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професіональний потенціал: регуляторні механізми інноваційного розвитку. Монографія
ОМ Левченко
Кіровоград: КОД, 275-276, 2009
88*2009
Економіка знань: управління розвитком людських ресурсів Великобританії
ОМ Левченко
К.: Видавничий дім „Корпорація, 116, 2005
61*2005
Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати
ШВМ Левченко О.М. , Богиня Д.П., Куліков Г.Т.
К.: Інститут економіки НАНУ, 2001
492001
Управління якістю трудового потенціалу регіону: монографія
ОМ Левченко
Кіровоград: Код, 2002
45*2002
Сучасна безперервна професійна освіта та підготовка кадрів в Україні: основні проблеми та напрями трансформації в контексті міжнародного досвіду
О Левченко
Україна: аспекти праці, 30-35, 2006
432006
Якість трудового потенціалу як визначальна умова конкурентоспроможності робочої сили
О Левченко
Україна: аспекти праці, 12-16, 1999
191999
The Impact of Higher Education on National Economic and Social Development: Comparative Analysis
OM LEVCHENKO, AO LEVCHENKO, OV HORPYNCHENKO, ...
Editorial Board, 15, 0
19
Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація
ОМ Левченко, ОВ Ткачук, ІО Царенко
18*2017
Metodychni pidkhody do otsiniuvannia innovatsiinoho potentsialu rehioniv v konteksti formuvannia innovatsiino-intehrovanykh struktur [Methodical approaches to the assessment of …
OM Levchenko, OV Tkachuk
Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu …, 2017
11*2017
Управління якістю на підприємстві. Навчальний посібник
ОМ Левченко, ВА Петренко, ЄС Шубін
КДТУ, Кіровоград, 2004
11*2004
Theory and practice of the financial regulation relevant to innovative development of high school
ОМ Левченко, ХМ Хаідура
International Journal of Management (IJM) 6 (10), 01-08, 2015
9*2015
Системний підхід як методологічний напрям дослідження
ОМ Левченко
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право).-2007.-Вип, 1-2, 2007
92007
Дослідження проблеми інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні
МГ Пивоваров, ОМ Левченко
82010
Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій
ОМ Левченко, ОВ Ткачук
ЦНТУ, 2017
72017
The impact of cluster development on the countries’ national competitiveness
O Levchenko, O Tkachuk, I Tsarenko
72017
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОМ Левченко, ДД Плинокос, ОВ Ткачук
Держава та регіони. Економіка та підприємництво, 3-9, 2015
72015
The Role of Universities in Cluster development of Countries’ Economy
O Levchenko, I Tsarenko
62017
Трансфер сучасних знань як чинник забезпечення високої якості підготовки кадрів з вищою освітою в умовах формування інноваційної моделі економіки
ОМ Левченко, ВО Жукова
КНТУ, 2011
62011
Напрями удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою
ОМ Левченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
62009
Higher education as a factor of human capital development
O Levchenko, I Tsarenko
Baltija Publishing, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20