Олександр  Миколайович Левченко (Александр Николаевич Левченко, Oleksandr Mykolayovych Levchenko)
Олександр Миколайович Левченко (Александр Николаевич Левченко, Oleksandr Mykolayovych Levchenko)
д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, Кіровоградський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
НазваПосиланняРік
Професіональний потенціал: регуляторні механізми інноваційного розвитку. Монографія
ОМ Левченко
Кіровоград: КОД, 275-276, 2009
88*2009
Економіка знань: управління розвитком людських ресурсів Великобританії
ОМ Левченко
К.: Видавничий дім „Корпорація, 116, 2005
59*2005
Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати
ШВМ Левченко О.М. , Богиня Д.П., Куліков Г.Т.
К.: Інститут економіки НАНУ, 2001
482001
Управління якістю трудового потенціалу регіону: монографія
ОМ Левченко
Кіровоград: Код, 2002
45*2002
Сучасна безперервна професійна освіта та підготовка кадрів в Україні: основні проблеми та напрями трансформації в контексті міжнародного досвіду
О Левченко
Україна: аспекти праці, 30-35, 2006
432006
Якість трудового потенціалу як визначальна умова конкурентоспроможності робочої сили
О Левченко
Україна: аспекти праці, 12-16, 1999
191999
The Impact of Higher Education on National Economic and Social Development: Comparative Analysis
OM LEVCHENKO, AO LEVCHENKO, OV HORPYNCHENKO, ...
Editorial Board, 15, 0
18
Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація
ОМ Левченко, ОВ Ткачук, ІО Царенко
17*2017
Управління якістю на підприємстві. Навчальний посібник
ОМ Левченко, ВА Петренко, ЄС Шубін
КДТУ, Кіровоград, 2004
11*2004
Metodychni pidkhody do otsiniuvannia innovatsiinoho potentsialu rehioniv v konteksti formuvannia innovatsiino-intehrovanykh struktur [Methodical approaches to the assessment of …
OM Levchenko, OV Tkachuk
Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu …, 2017
10*2017
Theory and practice of the financial regulation relevant to innovative development of high school
ОМ Левченко, ХМ Хаідура
International Journal of Management (IJM) 6 (10), 01-08, 2015
9*2015
Системний підхід як методологічний напрям дослідження
ОМ Левченко
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право).-2007.-Вип, 1-2, 2007
92007
Дослідження проблеми інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні
МГ Пивоваров, ОМ Левченко
82010
Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій
ОМ Левченко, ОВ Ткачук
ЦНТУ, 2017
72017
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОМ Левченко, ДД Плинокос, ОВ Ткачук
Держава та регіони. Економіка та підприємництво, 3-9, 2015
72015
The Role of Universities in Cluster development of Countries’ Economy
O Levchenko, I Tsarenko
62017
The impact of cluster development on the countries’ national competitiveness
O Levchenko, O Tkachuk, I Tsarenko
62017
Трансфер сучасних знань як чинник забезпечення високої якості підготовки кадрів з вищою освітою в умовах формування інноваційної моделі економіки
ОМ Левченко, ВО Жукова
КНТУ, 2011
62011
Напрями удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою
ОМ Левченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
62009
Higher education as a factor of human capital development
O Levchenko, I Tsarenko
Baltija Publishing, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20