Nataliia Hrytsiuk / Наталія Олександрівна Грицюк
Nataliia Hrytsiuk / Наталія Олександрівна Грицюк
Lesya Ukrainka Eastern European National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підходи до визначення поняття стратегія
ЛГ Ліпич, НО Грицюк
Інвестиції: практика та досвід, 131-134, 2013
72013
СУТНІСТЬ, ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАТЕГІЙ.(ESSENCE, SUBORDINATION AND RELATIONSHIP STRATEGIES.)
Н Грицюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
42014
Фактори впливу на податкову політику мікрорівня
НО Грицюк
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту.–Луцьк: ВІЕМ, 86-93, 2014
32014
Системи оподаткування в Україні та їх вплив на підприємство
НО Грицюк
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2013
32013
Особливості використання екологічної упаковки при формуванні міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
НО Грицюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Обґрунтування вибору податкової політики через трансакційні витрати
НО Грицюк
Інноваційна економіка, 110-115, 2014
22014
Стратегії підприємства і держави в податковій площині: точки дотику та конфлікт інтересів
НО Грицюк
Black Sea Scientific Journal of Academic Research 8 (1), 36-42, 2014
22014
Принципи і фактори, що впливають на формування податкової політики на підприємствах хімічної промисловості України
НО Грицюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
Зарубіжний досвід банківського кредитування інноваційної діяльності
НО Грицюк
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 298-302, 2010
22010
Формування та механізм стратегії розвитку підприємств на засадах податкової політики
N Grytsyuk
Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University 3 (3 …, 2015
12015
Формування стратегії розвитку підприємства на засадах податкової політики в умовах нестабільності
НО Грицюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
Вибір системи оподаткування суб’єктами господарювання в Україні
НО Грицюк
Видавництво Львівської політехніки, 2013
12013
Формування стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості на засадах їх податкової політики
НО ГРИЦЮК
спец. 08.00. 04/НО Грицюк, 0
1
Формування економічної культури суб’єктів господарювання
Н Грицюк
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2018
2018
Методи управління якістю продукції на підприємстві
НО Грицюк, ІМ Конюх
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 106, 2016
2016
Податкова політика в системі стратегічного управління підприємством
НО Грицюк
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 79-83, 2015
2015
Формування стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості на засадах їх податкової політики
ЛЛГ Грицюк Наталія Олександрівна
СНУ імені Лесі Українки, 2015
2015
СУЩНОСТЬ, ПОДЧИНЕННОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЙ
НО Грицюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18