Юрий Маршавин
Юрий Маршавин
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
No verified email
TitleCited byYear
Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу
ЮМ Маршавин
Alʹterpres, 2011
802011
Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці
Ю Маршавін
Україна: аспекти праці, 20-24, 2008
242008
Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму
ВГ Панченко, НВ Резнікова
Економіка та держава, 4-8, 2017
222017
Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства
ОЛ Ворсовський
Економіка та держава, 42-44, 2008
192008
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
182017
Методологічні засади економічного націоналізму
НВ Резнікова, ВГ Панченко
Економіка та держава, 4-8, 2017
172017
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
АО Касич, ДО Глущенко
Економіка та держава, 2016
172016
Шляхи врегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці
Ю Маршавін
Україна: аспекти праці, 26-29, 2006
162006
Тенеденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід
ТМ Десятов
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 182-190, 2014
132014
Податкове планування на підприємстві
ВВ Ткаченко
Економіка та держава, 55-58, 2008
122008
Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України
Ю Маршавін
К.: ІПК ДСЗУ, 219-231, 2000
122000
Прогнозування розвитку ринку праці в Україні: проблеми та перспективи
ЛС Лісогор
Ринок праці та зайнятість населення, 54-56, 2012
112012
Сучасні проблеми ринку праці України
Ю Маршавін
Праця і зарплата, 6-7, 2010
112010
Підприємництво, як фактор розвитку зайнятості населення
ЮМ Маршавін
К.: ІПК ДСЗУ, 2004
112004
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава, 69-74, 2017
102017
Маркетинговий підхід до вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю
ЛГ Кльоба
Науковий вісник НЛТУ України 18 (5), 2008
10*2008
Прагматическая оценка услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной сферы
ВГ Саенко
Економіка та держава, 45-50, 2016
92016
Державне регулювання ринку зерна і ринкових відносин та їх роль в системі забезпечення продовольчої безпеки
МІ Мелешко
Інвестиції: практика та досвід, 61-64, 2010
9*2010
Ринок праці України: від кризи до продуктивної зайнятості
ЮМ Маршавін
Ринок праці та зайнятість населення, 17-21, 2010
92010
Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку
ІМ Дашко
Економіка та держава, 65-68, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20