Юрий Маршавин
Юрий Маршавин
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу
ЮМ Маршавин
Alʹterpres, 2011
1002011
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
АО Касич, ДО Глущенко
Економіка та держава, 2016
412016
Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму
ВГ Панченко, НВ Резнікова
Економіка та держава, 4-8, 2017
362017
Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці
Ю Маршавін
Україна: аспекти праці, 20-24, 2008
272008
Методологічні засади економічного націоналізму
НВ Резнікова, ВГ Панченко
Економіка та держава, 4-8, 2017
262017
Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства
ОЛ Ворсовський
Економіка та держава, 42-44, 2008
252008
Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні
ГТ П'ятницька, ВС Найдюк
Економіка та держава, 66-73, 2017
232017
Шляхи врегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці
Ю Маршавін
Україна: аспекти праці, 26-29, 2006
202006
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
192017
Право ребенка на имя
ОВ Богданов
Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2016
19*2016
Тенеденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід
ТМ Десятов
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 182-190, 2014
182014
Прогнозування розвитку ринку праці в Україні: проблеми та перспективи
ЛС Лісогор
Ринок праці та зайнятість населення, 54-56, 2012
182012
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава, 69-74, 2017
172017
Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України
МА Полегенька
Агросвіт, 49-54, 2017
16*2017
Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства
АП Макаренко, ГС Хайло
Інвестиції: практика та досвід, 68-75, 2017
15*2017
Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку
ІМ Дашко
Економіка та держава, 65-68, 2017
142017
Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення
СА Харчук
Економіка та держава, 110-113, 2015
14*2015
Фінансові інноваційні інструменти у банківській системі
МI Dyba, ІS Osadchyi
Стратегія економічного розвитку України 42, 99-111, 2018
13*2018
Податкове планування на підприємстві
ВВ Ткаченко
Економіка та держава., 2008
132008
Підприємництво, як фактор розвитку зайнятості населення
ЮМ Маршавін
К.: ІПК ДСЗУ, 2004
132004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20