Подписаться
Юрий Маршавин
Юрий Маршавин
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу
ЮМ Маршавин
Alʹterpres, 2011
1432011
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
АО Касич, ДО Глущенко
Економіка та держава, 2016
1022016
Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку
ІМ Дашко
Економіка та держава, 65-68, 2017
892017
Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України
МА Полегенька
Агросвіт, 49-54, 2017
68*2017
Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні
ГТ П'ятницька, ВС Найдюк
Економіка та держава, 66-73, 2017
472017
Становлення національних систем менеджменту
СЕ Сардак
432008
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава, 69-74, 2017
412017
Бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні підприємством
ЄО Діденко, БС Нянчур
Економіка та держава, 78-81, 2016
372016
Право ребенка на имя
ОВ Богданов
Вестник Саратовской государственной юридической академии, 30-33, 2016
36*2016
Стан та перспективи розвитку молочного ринку України
СО Степанчук, ЮЮ Єфісько
Економіка та держава, 99-102, 2017
352017
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
342017
Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення
СА Харчук
Економіка та держава, 110-113, 2015
34*2015
Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій
ВВ Письменний
Економіка та держава, 24-30, 2017
332017
Тенеденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід
ТМ Десятов
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 182-190, 2014
302014
Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці
Ю Маршавін
Україна: аспекти праці, 20-24, 2008
302008
Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс України
ОМ Довбенко
Формування ринкової економіки: наук. зб. КНЕУ.–2007.–Вид 7, 25-28, 2007
302007
Прогнозування розвитку ринку праці в Україні: проблеми та перспективи
ЛС Лісогор
Ринок праці та зайнятість населення, 54-56, 2012
282012
Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства
ОЛ Ворсовський
Економіка та держава, 42-44, 2008
282008
До питання маркетингового забезпечення планування збуту продукції підприємства
ТВ Ільченко
Економіка та держава, 57-60, 2016
272016
Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства
АП Макаренко, ГС Хайло
Інвестиції: практика та досвід, 68-75, 2017
24*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20