Юрий Маршавин
Юрий Маршавин
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу
ЮМ Маршавин
Alʹterpres, 2011
1142011
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
АО Касич, ДО Глущенко
Економіка та держава, 2016
412016
Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму
ВГ Панченко, НВ Резнікова
Економіка та держава, 4-8, 2017
372017
Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці
Ю Маршавін
Україна: аспекти праці, 20-24, 2008
282008
Методологічні засади економічного націоналізму
НВ Резнікова, ВГ Панченко
Економіка та держава, 4-8, 2017
262017
Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства
ОЛ Ворсовський
Економіка та держава, 42-44, 2008
262008
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава, 69-74, 2017
222017
Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку
ІМ Дашко
Економіка та держава, 65-68, 2017
222017
Тенеденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід
ТМ Десятов
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 182-190, 2014
222014
Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України
МА Полегенька
Агросвіт, 49-54, 2017
21*2017
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
212017
Шляхи врегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці
Ю Маршавін
Україна: аспекти праці, 26-29, 2006
212006
Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні
ГТ П'ятницька, ВС Найдюк
Економіка та держава, 66-73, 2017
202017
Прогнозування розвитку ринку праці в Україні: проблеми та перспективи
ЛС Лісогор
Ринок праці та зайнятість населення, 54-56, 2012
202012
Право ребенка на имя
ОВ Богданов
Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2016
19*2016
Фінансові інноваційні інструменти у банківській системі
МI Dyba, ІS Osadchyi
Стратегія економічного розвитку України 42, 99-111, 2018
15*2018
Оцінка реформування єдиного соціального внеску в Україні
АП Макаренко, АВ Нікулін
Економіка та держава, 15-18, 2017
15*2017
Податкове планування на підприємстві
ВВ Ткаченко
Економіка та держава., 2008
152008
Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій
ВВ Письменний
Економіка та держава, 24-30, 2017
142017
Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання
СА Харчук, ІС Пенькна
Економіка та держава, 71-76, 2016
14*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20