Подписаться
Юрий Маршавин
Юрий Маршавин
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу
ЮМ Маршавин
Alʹterpres, 2011
1302011
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
АО Касич, ДО Глущенко
Економіка та держава, 2016
842016
Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку
ІМ Дашко
Економіка та держава, 65-68, 2017
692017
Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України
МА Полегенька
Агросвіт, 49-54, 2017
54*2017
Становлення національних систем менеджменту
СЕ Сардак
432008
Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні
ГТ П'ятницька, ВС Найдюк
Економіка та держава, 66-73, 2017
412017
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава, 69-74, 2017
372017
Право ребенка на имя
ОВ Богданов
Вестник Саратовской государственной юридической академии, 30-33, 2016
32*2016
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
302017
Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій
ВВ Письменний
Економіка та держава, 24-30, 2017
292017
Бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні підприємством
ЄО Діденко, БС Нянчур
Економіка та держава, 78-81, 2016
292016
Тенеденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід
ТМ Десятов
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 182-190, 2014
292014
Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці
Ю Маршавін
Україна: аспекти праці, 20-24, 2008
292008
Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс України
ОМ Довбенко
Формування ринкової економіки: наук. зб. КНЕУ.–2007.–Вид 7, 25-28, 2007
292007
Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства
ОЛ Ворсовський
Економіка та держава, 42-44, 2008
282008
Стан та перспективи розвитку молочного ринку України
СО Степанчук, ЮЮ Єфісько
Економіка та держава, 99-102, 2017
252017
Прогнозування розвитку ринку праці в Україні: проблеми та перспективи
ЛС Лісогор
Ринок праці та зайнятість населення, 54-56, 2012
252012
Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення
СА Харчук
Економіка та держава, 110-113, 2015
24*2015
Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму
ВГ Панченко, НВ Резнікова
Економіка та держава, 4-8, 2017
222017
Шляхи врегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці
Ю Маршавін
Україна: аспекти праці, 26-29, 2006
222006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20