Follow
Гриценко Андрей Андреевич ; Гриценко А., Grytsenko A.; Hrytsenko A.; Gricenko A.
Гриценко Андрей Андреевич ; Гриценко А., Grytsenko A.; Hrytsenko A.; Gricenko A.
Академик НАН Украины, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
Verified email at ief.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
Е України
К.: Ін-т екон. прогнозув 265, 2003
8722003
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч.–Ч. 2/за ред. ВМ Гейця, АА Мазаракі
ААГ ВМ Геєць, АА Мазаракі
Київ. нац. торг.-екон. ун-т,, 2008
1692008
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1262012
Экономическая теория: курс лекций
ЕМ Воробьев
М.: Эксмо, 2010
117*2010
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
115*2007
Развитие форм обмена, стоимости и денег
АА Гриценко
Основа, 2005
1132005
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-19, 2006
872006
Капитализация и социализация экономики в ретроспективе и перспективе
АА Гриценко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2009_ 15, 2009
862009
Перехідна економіка
ВМ Геєць, АА Гриценко
К.: Вища школа, 2003
742003
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
АА Гриценко
Х.: Форт, 2008
70*2008
Наука и искусство институционального строительства
АА Гриценко
Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку: Матеріали …, 2005
70*2005
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТОНИКА: ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, МЕТОДОЛОГИЯ
АА Гриценко
Наукові праці ДонНТУ, 2006
68*2006
Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним)
ВМ Геєць, АА Гриценко
Економіка України, 4–19-4–19, 2013
632013
Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова
А Гриценко, В Соболєв
Економіка України 4, 35-44, 1998
621998
Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним)
В Геєць, А Гриценко
Економіка України, 4-24, 2012
61*2012
Институциональная архитектоника: объект, теория и методология
АА Гриценко
ББК У01, 49, 2005
592005
Финансово-экономический кризис как исходный пункт обновления финансово-экономической архитектоники
АА Гриценко
Инициативы XXI века, 30-34, 2009
57*2009
Трансформація моделі економіки України: ідеологія, протиріччя, перспективи К.: Логос
МІЗААГ ВМ Геєць, БЄ Кваснюк
57*1999
Рыночная инфраструктура: сущность, функции, строение
А Гриценко, В Соболев
Экономика Украины, 35-44, 1998
551998
Внутренняя структура доверия
АА Гриценко
Экономическая теория 7 (3), 20-27, 2010
54*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20