Follow
Гриценко Андрей Андреевич ; Гриценко А., Grytsenko A.; Hrytsenko A.; Gricenko A.
Гриценко Андрей Андреевич ; Гриценко А., Grytsenko A.; Hrytsenko A.; Gricenko A.
Академик НАН Украины, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
Verified email at ief.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
Е України
К.: Ін-т екон. прогнозув 265, 2003
8852003
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч.–Ч. 2/за ред. ВМ Гейця, АА Мазаракі
ААГ ВМ Геєць, АА Мазаракі
Київ. нац. торг.-екон. ун-т,, 2008
2022008
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, ОС Романко, ...
Університетська книга, 2012
1702012
Развитие форм обмена, стоимости и денег
АА Гриценко
Основа, 2005
1122005
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
107*2007
Капитализация и социализация экономики в ретроспективе и перспективе
АА Гриценко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2009_ 15, 2009
942009
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-19, 2006
892006
Перехідна економіка
ВМ Геєць, АА Гриценко
К.: Вища школа, 2003
842003
Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним)
ВМ Геєць, АА Гриценко
Економіка України, 4–19-4–19, 2013
772013
Про інституціональну архітектоніку як новий науковий напрямок
А Гриценко
Економіка і прогнозування, 127-147, 2003
75*2003
Формування інформаційно-мережевої економіки
АА Гриценко, ЄІ Песоцька
Економічна теорія, 5-19, 2013
69*2013
Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку
АА Гриценко
Економіка і прогнозування, 9-23, 2016
68*2016
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
АА Гриценко
Х.: Форт, 2008
642008
Институциональная архитектоника: объект, теория и методология
АА Гриценко
ББК У01, 49, 2005
642005
Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова
А Гриценко, В Соболєв
Економіка України 4, 35-44, 1998
641998
Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним)
В Геєць, А Гриценко
Економіка України, 4-24, 2012
63*2012
Внутренняя структура доверия
АА Гриценко
Экономическая теория 7 (3), 20-27, 2010
62*2010
Інституційна архітектоніка і механізми економічного розвитку
А Гриценко
Економічна теорія, 94-116, 2005
62*2005
Рыночная инфраструктура: сущность, функции, строение
А Гриценко, В Соболев
Экономика Украины, 35-44, 1998
611998
Финансово-экономический кризис как исходный пункт обновления финансово-экономической архитектоники
АА Гриценко
Инициативы XXI века, 30-34, 2009
60*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20