Подписаться
Гриценко Андрей Андреевич ; Гриценко А., Grytsenko A.; Hrytsenko A.; Gricenko A.
Гриценко Андрей Андреевич ; Гриценко А., Grytsenko A.; Hrytsenko A.; Gricenko A.
Академик НАН Украины, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
Е України
К.: Ін-т екон. прогнозув 265, 2003
8542003
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч.–Ч. 2/за ред. ВМ Гейця, АА Мазаракі
ААГ ВМ Геєць, АА Мазаракі
Київ. нац. торг.-екон. ун-т,, 2008
1962008
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1562012
Развитие форм обмена, стоимости и денег
АА Гриценко
Основа, 2005
1132005
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
104*2007
Капитализация и социализация экономики в ретроспективе и перспективе
АА Гриценко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2009_ 15, 2009
912009
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-19, 2006
862006
Перехідна економіка
ВМ Геєць, АА Гриценко
К.: Вища школа, 2003
802003
Про інституціональну архітектоніку як новий науковий напрямок
А Гриценко
Економіка і прогнозування, 127-147, 2003
77*2003
Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним)
ВМ Геєць, АА Гриценко
Економіка України, 4–19-4–19, 2013
732013
Новий курс: реформи в Україні 2010—2015. Національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
ВМ Геєць
НВЦ НБУВ, 2010
70*2010
Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку
АА Гриценко
Економіка і прогнозування, 9-23, 2016
64*2016
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
АА Гриценко
Х.: Форт, 2008
642008
Трансформація моделі економіки України: ідеологія, протиріччя, перспективи К.: Логос
МІЗААГ ВМ Геєць, БЄ Кваснюк
64*1999
Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова
А Гриценко, В Соболєв
Економіка України 4, 35-44, 1998
631998
Формування інформаційно-мережевої економіки
АА Гриценко, ЄІ Песоцька
Економічна теорія, 5-19, 2013
62*2013
Институциональная архитектоника: объект, теория и методология
АА Гриценко
ББК У01, 49, 2005
622005
Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним)
В Геєць, А Гриценко
Економіка України, 4-24, 2012
61*2012
Внутренняя структура доверия
АА Гриценко
Экономическая теория 7 (3), 20-27, 2010
60*2010
Рыночная инфраструктура: сущность, функции, строение
А Гриценко, В Соболев
Экономика Украины, 35-44, 1998
601998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20