Гриценко Андрей Андреевич ; Гриценко А., Grytsenko A.; Hrytsenko A.; Gricenko A.
Гриценко Андрей Андреевич ; Гриценко А., Grytsenko A.; Hrytsenko A.; Gricenko A.
Член-корреспондент НАН Украины, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
Е України
К.: Ін-т екон. прогнозув 265, 2003
7472003
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку
ВМ Геєць, АА Гриценко, ТО Кричевська
К.: Фенікс, 2003
1562003
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч.–Ч. 2/за ред. ВМ Гейця, АА Мазаракі
ААГ ВМ Геєць, АА Мазаракі
Київ. нац. торг.-екон. ун-т,, 2008
1192008
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
97*2007
Развитие форм обмена, стоимости и денег
АА Гриценко
Основа, 2005
952005
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-19, 2006
732006
Перехідна економіка
ВМ Геєць, АА Гриценко
К.: Вища школа, 2003
732003
Рыночная инфраструктура: сущность, функции, строение
А Гриценко, В Соболев
Экономика Украины, 35-44, 1998
66*1998
Капитализация и социализация экономики в ретроспективе и перспективе
АА Гриценко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2009_ 15, 2009
642009
Новий курс: реформи в Україні 2010—2015. Національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
ВМ Геєць
НВЦ НБУВ, 2010
56*2010
ИЕРАРХИЯ И СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТОНИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АА Гриценко
56*2007
Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова
А Гриценко, В Соболєв
Економіка України, 35-44, 1998
541998
Наука и искусство институционального строительства
АА Гриценко
Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку: Матеріали …, 2005
53*2005
Політекономічні й інституційні засади справедливості та усталеності соціально-економічного розвитку
ВМ Геєць, АА Гриценко
Європ. вектор екон. розвитку, 13, 2012
52*2012
Трансформація моделі економіки України: ідеологія, протиріччя, перспективи К.: Логос
МІЗААГ ВМ Геєць, БЄ Кваснюк
52*1999
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТОНИКА: ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, МЕТОДОЛОГИЯ
АА Гриценко
Наукові праці ДонНТУ, 2006
51*2006
Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним)
В Геєць, А Гриценко
Економіка України, 4-24, 2012
50*2012
Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним)
ВМ Геєць, АА Гриценко
Економіка України, 4–19-4–19, 2013
492013
Финансово-экономический кризис как исходный пункт обновления финансово-экономической архитектоники
АА Гриценко
Инициативы XXI века, 30-34, 2009
49*2009
Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні
АА Гриценко, ТО Кричевська, ОІ Петрик
К.: Ін-т економіки і прогнозування, 2008
492008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20