Вікторія Костогриз
Вікторія Костогриз
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Іноземний капітал в банківській системі України: сучасна проблематика
В Костогриз, Ю Беззубенко
Фінансовий простір, 91-98, 2012
272012
Аспекти антикризового управління банківською діяльністю в Україні
В Костогриз
Економічний аналіз.–2010.–Вип 7, 156-158, 2010
262010
Ощадно-кредитна система в контексті формування в Україні власної інвестиційно-інноваційної політики
МГ Дмитренко, ВГ Костогриз
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
132006
Дистанційне обслуговування як перспективна складова системи дистрибуції банківських продуктів
ВП Костогриз, ОМ Овчарук
82011
Фінансовий супермаркет як перспективний напрям дистрибуції фінансових послуг
ВГ Костогриз, МЕ Люзняк
72010
Інновації банків з іноземним капіталом в банківській системі України
ВГ Костогриз
62016
Аналіз ощадної діяльності банківських та небанківських установ в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України
ВГ Костогриз
Економічний простір, 162-169, 2008
42008
Гарантування вкладів як важливий чинник конкурентоспроможності банківської системи України
ВГ Костогриз
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
42008
Державні банки у системі забезпечення фінансової стабільності банківського сектору України
ВГ Костогриз, МЕ Хуторна
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 335-341, 2018
32018
Ощадно-кредитна система в умовах фінансової нестабільності
ВГ Костогриз
Вісник Університету банківської справи НБУ, 6, 2009
32009
Практичні аспекти управління банківською діяльністю у контексті формування економічного потенціалу регіонів України
МЕ Люзняк, ВГ Костогриз
Ефективна економіка, 2010
12010
Розвиток роздрібного банківського бізнесу в сучасних умовах організації банківської системи України
ВГ Костогриз, ЮО Філатова
Фінансовий простір, 80-89, 2018
2018
Modern approaches to the mention and peculiarities of banking competition in the financial services market
ВГ Костогриз, ВО Соколенко
Друкується за рішенням вченої ради Чернігівського національного …, 2017
2017
Сучасні підходи до стратегічного управління конкурентоспроможністю банку
ВГ Костогриз, ВО Соколенко
Фінансовий простір, 35-42, 2017
2017
Особливості внутрішнього аудиту операцій банку з платіжними картками
ВГ Костогриз
2016
Депозитна політика банків України: проблематика сьогодення
ВГ Костогриз
Вісник Університету банківської справи, 54–59-54–59, 2015
2015
Депозитная политика банков Украины: проблематика настоящего
ВГ Костогриз
Вісник Університету банківської справи, 54-59, 2015
2015
Депозитний бізнес банків: сучасний стан та шляхи удосконалення
ВГ Костогриз
ББК 65.262 (4Укр) Банківська система України в умовах глобалізації …, 2011
2011
Ощадно-кредитна система у фінансуванні інноваційного розвитку країни
ВГ Костогриз
2011
Практичні аспекти управління банківською діяльністю у контексті формування економічного потенціалу регіонів України
ВГ Костогриз, МЕ Люзняк
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20