Mokhonko Ganna / Мохонько Ганна Анатоліївна
Mokhonko Ganna / Мохонько Ганна Анатоліївна
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Корпоративне управління
ЛЄ Довгань, ІП Малик, ГА Мохонько
632012
Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища
ГА Мохонько
Ефективна економіка, 2009
29*2009
Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством
ЛЄ Довгань, ГА Мохонько
Актуальні проблеми економіки, 113, 2010
282010
ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
ГА Мохонько
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (9), 2013
92013
Впровадження систем управління якістю на підприємствах України: проблеми та перспективи
НО Сімченко, ГА Мохонько
Економіка. Управління. Інновації, 2012
72012
Маркетинговий менеджмент видавничої продукцiї: навчальний посiбник
ГI Глотова, ЖМ Ковба, ГА Мохонько
Львів: Українська академія друкарства, 2013
62013
Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
ІП Малик, ГА Мохонько
Політехніка, 2012
52012
Чинники розвитку інноваційно орієнтованого суспільства
НО Сімченко, ГА Мохонько
Економіка. Управління. Інновації, 2011
42011
Стратегічна стійкість підприємства та її забезпечення в умовах нестабільного ринкового середовища
ГА Мохонько
–економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності …, 2010
42010
Вплив нестабільного ринкового середовища на стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі
ГА Мохонько
Інвестиції: практика та досвід, 49-53, 2009
42009
Оцiнювання стратегiчної стiйкостi пiдприємств видавничо-полiграфiчної галузi в умовах нестабiльного ринкового середовища
ГА Мохонько
Ефективна економiка., 0
4
Оцінка нестабільності зовнішнього середовища діяльності сільськогосподарського підприємства
ГА Мохонько, ЯО Колешня
Економіка. Управління. Інновації, 2013
32013
Міжнародний досвід формування системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві
ГА Мохонько
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2015.–Випуск 15, 122-125, 0
3
Проектний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємств атомної енергетики
ГА Мохонько, КВ Тарасенко
Економіка і суспільство, 417-424, 2018
22018
Инновационно ориентированное управление персоналом в проектных командах
НА Симченко, АА Мохонько
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и …, 2013
22013
Методологічні аспекти забезпечення ефективності підприємств видавничо-поліграфічної галузі
ГА Мохонько, ІП Малик
Актуальні проблеми економіки, 144-150, 2012
22012
Науково-методичне забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища
ЛЄ Довгань, ГА Мохонько
Економіка та держава, 20-23, 2010
22010
Теоретичні підходи до визначення економічної стійкості підприємств видавничополіграфічної галузі
ГА Мохонько
Інвестиції: практика та досвід, 28-31, 2008
22008
Прогнозування стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі [Електронний ресурс]/Л
ЛЄ Довгань, ГА Мохонько
Довгань, Г. Мохонько Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn …, 0
2
Принципи венчурного фінансування у різних країнах
ОВ Гук, ГА Мохонько
Економіка та суспільство.–2017.–Вип 11, 205-209, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20