Mokhonko Hanna / Мохонько Ганна Анатоліївна
Mokhonko Hanna / Мохонько Ганна Анатоліївна
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Корпоративне управління
ЛЄ Довгань, ІП Малик, ГА Мохонько
752012
Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством
ЛЄ Довгань, ГА Мохонько
Актуальні проблеми економіки, 113, 2010
342010
Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного середовища
ГА Мохонько
Режим доступу: http://www. economy. nayka. com. ua/index. php, 2009
342009
Управління проектами
ЛЄ Довгань, ГА Мохонько, ІП Малик
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
142017
Впровадження систем управління якістю на підприємствах України: проблеми та перспективи
НО Сімченко, ГА Мохонько
Економіка. Управління. Інновації, 2012
132012
ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
ГА Мохонько
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (9), 2013
82013
Socialization of Organization Sustainable Development Based on the Principles of Corporate Social Responsibility
V GLONTI, V TRYNCHUK, I KHOVRAK, G MOKHONKO, M SHKROBOT, ...
Montenegrin Journal of Economics 15 (1), 169-182, 2020
72020
Маркетинговий менеджмент видавничої продукцiї: навчальний посiбник
ГI Глотова, ЖМ Ковба, ГА Мохонько
Львів: Українська академія друкарства, 2013
62013
Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
ІП Малик, ГА Мохонько
Економічний вісник Нац. техн. ун-ту України «КПІ, 29-34, 2012
62012
Чинники розвитку інноваційно орієнтованого суспільства
НО Сімченко, ГА Мохонько
Економіка. Управління. Інновації, 2011
62011
Оцiнювання стратегiчної стiйкостi пiдприємств видавничо-полiграфiчної галузi в умовах нестабiльного ринкового середовища
ГА Мохонько
Ефективна економiка, 2009
52009
Ефективність управління персоналом підприємств: діагностика та механізм забезпечення
ЛЄ Довгань, ГА Мохонько, ГО Дудукало
НТУУ «КПІ», 2015
42015
Стратегічна стійкість підприємства та її забезпечення в умовах нестабільного ринкового середовища
ГА Мохонько
–економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності …, 2010
42010
Проектний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємств атомної енергетики
АА Мохонько, К Тарасенко
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 27, 2017
32017
Принципи венчурного фінансування у різних країнах
ОВ Гук, ГА Мохонько
Економіка та суспільство.–2017.–Вип 11, 205-209, 2017
32017
Міжнародний досвід формування системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві
КГ Ткаченко, ГА Мохонько
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
32015
Оцінка нестабільності зовнішнього середовища діяльності сільськогосподарського підприємства
ГА Мохонько, ЯО Колешня
Економіка. Управління. Інновації, 2013
32013
Вплив нестабільного ринкового середовища на стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі
ГА Мохонько
Інвестиції: практика та досвід, 49-53, 2009
32009
Інноваційний підхід до підвищення ефективності роботи проектної команди
ЛЄ Довгань, ГА Мохонько
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
22016
Инновационно ориентированное управление персоналом в проектных командах
НА Симченко, АА Мохонько
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и …, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20