Костянтин Стрижиченко (Kostyantyn Stryzhychenko)
Костянтин Стрижиченко (Kostyantyn Stryzhychenko)
д.е.н., проф. ХНЕУ им. С.Кузнеця (DSc in Economics)
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку
ВС Пономаренко, ОВ Раєвнєва, КА Стрижиченко
VD" INZ︠H︡EK", 2004
292004
Державне регулювання фінансового ринку в умовах нової економіки
КА Стрижиченко
ФО-П Ткачук О.В, 2013
72013
Дослідження взаємодії складових фінансового ринку в період фінансової кризи
КА Стрижиченко, КО Дмитрусенко
Бізнес Информ» ю, 1, 2010
52010
Investigation of the wave nature of the Ukrainian stock market
O Rayevnyeva, K Stryzhychenko
International Journal of Intelligent Systems and Applications 4 (1), 1, 2012
42012
Формування концепції регулювання фінансового ринку України
КА Стрижиченко
Бізнес Інформ, 324-330, 2014
32014
Транскордонне співробітництво: сутність та форми
Н Стрижиченко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2013
32013
Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва
НО Стрижиченко
Бізнес Інформ, 61-64, 2012
32012
Моделі управління транспортно-логістичним обслуговуванням підприємств торговельної мережі
КА Стрижиченко
Режим доступу http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdie/2008_1_2/files …, 2008
32008
Циклічність розвитку економіки України в контексті її політико-правових трансформацій
КА Стрижиченко
Проблемы экономики, 2016
22016
Investigation of Demand and Stability of Ukrainian Educational market
V Ponomarenko, O Rayevnyeva, K Stryzhychenko
Asian Journal of Applied Sciences 3 (1), 2015
22015
Прогнозування динаміки фондового ринку України з використанням методів вейвлет-аналізу
КА Стрижиченко, КО Дмитрусенко
Вісник Хмельницького нац. ун-ту.–Хмельницьк, 216-219, 2011
22011
Механизмы регулирования финансового рынка Европы в процессе его эволюционного развития
КА Стрижиченко
Бизнес-информ, 2011
12011
Исследование тенденций развития финансового рынка Украины в период мирового финансового кризиса
ЕВ Раевнева, КА Стрижиченко
LIbERMAN READINgS–2010: еconomic legacy and modern problems, 159, 2010
12010
Оптимізаційні моделі контролю ризиків на етапі збуту готової продукції підприємств
ОВ Оліфіров, КА Стрижиченко
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2008
12008
Autonomy of the system of higher education in the conditions of integration of Ukraine into the European educational area
O Rayevnyeva, K Stryzhychenko
Problems and perspectives in management, 501-510, 2018
2018
Інтелектуальні методи прогнозування соціально-економічних процесів
КА Стрижиченко, ЛА Гольтяєва, СО Степуріна
2017
Autonomy of the European Higher Education System: Characteristic Features of the Clusters
OV Rayevnyeva, KA Stryzhychenko
Проблеми економіки, 424-429, 2017
2017
Autonomy of Higher Education System: In What Direction We Are Moving?
V Ponomarenko, O Rayevnyeva, K Stryzhychenko
Asian Journal of Applied Sciences 4 (5), 2016
2016
Формування системи моніторингу привабливості ВНЗ: методологічні основи
ІВ Аксьонова, КА Стрижиченко
Економіка. Фінанси. Право, 4-7, 2016
2016
Автономія університету і еволюційні етапи іі розвитку
ОВ Раєвнєва, КА Стрижиченко
Ефективна економіка, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20