Галина Кіндрацька Halyna Kindratska
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегічний менеджмент: навч. посіб
ГІ Кіндрацька
К.: Знання, 2006
4942006
Стратегічний менеджмент: навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і доповнене
ГІ Кіндрацька
Знання, 2010
492*2010
Стратегічний менеджмент: навч. посіб.
ГІ Кіндрацька
Видавництво Львівської політехніки, 2009
4922009
Економічна енциклопедія
від. ред, СВ Мочерний
Видавничий цент "Академія" 3, 100-101, 188-189, 205-206, 633-635,, 2002
458*2002
Економічний аналіз: підручник/ За ред проф. А.Г. Загороднього - 3-тє вид., перероб і доп.
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
К.: Знання 487, 2008
3312008
Економічний аналіз: теорія і практика: підручник / Вид. 2-ге, перероб. і доп.
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
Львів: Магнолія 2006, 2008
238*2008
Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика : підручник / За ред. А. Г. Загородній. - Вид. 2-ге, перероб. і доп.
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
Львів: Магнолія 2006, 2007
238*2007
Економічний аналіз: теорія і практика: підручник
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
Л.: Магнолія Плюс, 2006
238*2006
Економіка підприємства: підручник/ Вид.2-ге
ЙМ Петрович, АФ Кіт, ГМ Захарчин, ГІ Кіндрацька
Магнолія 2006, 2006
122*2006
Економіка підприємства: підручник
ЙМ Петрович, АФ Кіт, ГІ Кіндрацька
Магнолія Плюс, 2004
1222004
Основи стратегічного менеджменту: навчальний посібник: Вид. 2-ге
ГІ Кіндрацька
107*2003
Основи стратегічного менеджменту: навчальний посібник
ГІ Кіндрацька
107*2000
Ekonomichnyi analiz
HI Kindratska, MS Bilyk, AH Zahorodnii
Znannia, Kyiv, 2008
30*2008
Аналіз результативності діяльності маркетингових служб підприємства
МС Білик, ГІ Кіндрацька, ВМ Білик
Вісник НУЛП "Логістика", 43-51, 2008
262008
Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]
HI Kindratska
Kyiv: Znannia 366, 2006
262006
Ідентифікація запасів в управлінні логістичною системою
МС Білик, ГІ Кіндрацька, ОЯ Кобилюх
Вісник "Логістика", 254-261, 2010
252010
Ekonomichnyi analiz: teoriia i praktyka [Economic analysis: theory and practice]
HI Kindratska, MS Bilyk, AH Zahorodnii
2006, 2006
20*2006
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств
О Амоша, О Васєчко, М Єфімова, С Ільєнкова
Економічний аналіз, 215, 2010
192010
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства
ОС Гринькевич, ГІ Кіндрацька
Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу …, 2010
19*2010
Облік, аналіз та аудит
МС Білик
навч. пос./МС Білик, АГ Загородній, ГІ Кіндрацька та ін.- К.: Кондор, 2008
13*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20