Follow
Kolesnykova Tetiana, Колесникова Тетяна Олександрівна, Колесникова Татьяна, Kolesnikova T.
Kolesnykova Tetiana, Колесникова Тетяна Олександрівна, Колесникова Татьяна, Kolesnikova T.
Other namesKolesnykowa Tetiana
Український державний університет науки і технологій
Verified email at ust.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень
ТО Колесникова
Знання, Київ, 2014
502014
Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокоїінтелектуалізації бібліотечної професії
Т Колесникова
Вісник книжкової палати, 19-23, 2013
412013
Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації (дисертація)
ТО Колесникова
Харківська державна академія культури, 2011
342011
Коммуникационные модели деятельности библиотек высшей школы
T Kolesnykova
Библиотековедение, 114-122, 2014
312014
Сучасна бібліотека ВНЗ: моделі розвитку в умовах інформатизації
ТО Колесникова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 57-62, 2009
312009
Интеграция украинской отраслевой научной периодики в мировое научно-информационное пространство: проблемы и решения
ТА Колесникова
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2013
292013
Формування комунікаційних відносин при організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ
Т Колесникова
Вісник книжкової палати, 15-18, 2011
292011
Науково-видавнича модель «Library Рublishing» в університетських бібліотеках України та світу
Т Колесникова, А Миргородська
Вісник Книжкової палати, 24-28, 2015
282015
Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан
Т Колесникова
Вісник Книжкової палати, 25-28, 2010
252010
Оценка результативности научных исследований: библиометрия
ТА Колесникова, ЕВ Матвеева
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2015
212015
“I light my candle from yours…”: Anthropological aspects of modern library services for scientists
TO Kolesnykova
Антропологические измерения философских исследований, 49-62, 2017
202017
Integratsiya ukrainskoy otraslevoy nauchnoy periodiki v mirovoe nauchno-informatsionnoe prostranstvo: problemy i resheniya [Integration of Ukrainian industry scientific …
TA Kolesnykova
Nauka ta prohres transportu, 2013
202013
Новая философия и инновационные направления деятельности библиотеки вуза
ТА Колесникова
202012
Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика
ТО Колесникова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 59-66, 2010
202010
The Role of Libraries as Publishers in the Open Education Landscape: Reflecting Modern World Practice of Open Textbooks
TO Kolesnykova
University Library at a new stage of social communications development …, 2019
192019
An analysis of digital library publishing services in Ukrainian universities
T Kolesnykova, O Matveyeva
Evidence Based Library and Information Practice 14 (4), 52-71, 2019
192019
Сервісні служби сучасної університетської бібліотеки: обслуговування науковців
ТО Колесникова
Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та …, 2016
192016
Стратегія розвитку бібліотек вищих шкіл України на 2013–2015 рр.: бачення професіонала
Т Колесникова
Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та …, 2014
182014
Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи
Т Колесникова
Вісник книжкової палати, 23-28, 2011
172011
Издание научной периодики в университетах: новые задачи, участники, технологии
ТА Колесникова, ИА Клюшник
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2015
162015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20