Kolesnykova T., Kolesnikova T, Колесникова Тетяна Олександрівна, Колесникова Татьяна
Kolesnykova T., Kolesnikova T, Колесникова Тетяна Олександрівна, Колесникова Татьяна
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Verified email at b.diit.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень
ТО Колесникова, ТА Колесникова
Знання, Київ, 2014
482014
Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії
ТО Колесникова, ТА Колесникова
Державна наукова установа" Книжкова палата України імені Івана Федорова …, 2013
302013
Интеграция украинской отраслевой научной периодики в мировое научно-информационное пространство: проблемы и решения
ТА Колесникова
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2013
282013
Науково-видавнича модель «Library Рublishing» в університетських бібліотеках України та світу
Т Колесникова, А Миргородська
Вісник Книжкової палати, 24-28, 2015
272015
Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації
TO Kolesnykova
Харківська державна академія культури, 2012
272012
Коммуникационные модели деятельности библиотек высшей школы
ТА Колесникова, ТО Колесникова
ФГБУ «Российская государственная библиотека», Москва, 2014
262014
Формування комунікаційних відносин при організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ
ТО Колесникова, ТА Колесникова
Книжкова палата України імені Івана Федорова, м. Київ, 2011
242011
Сучасна бібліотека ВНЗ: моделі розвитку в умовах інформатизації
ТО Колесникова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 57-62, 2009
222009
“I light my candle from yours…”: Anthropological aspects of modern library services for scientists
TO Kolesnykova
Антропологические измерения философских исследований, 2017
212017
Оценка результативности научных исследований: библиометрия
ТА Колесникова, ЕВ Матвеева
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2015
192015
Integratsiya ukrainskoy otraslevoy nauchnoy periodiki v mirovoye nauchno-informatsionnoye prostranstvo: problemy i resheniya [Integration of Ukrainian industry scientific …
TO Kolesnykova
Nauka ta prohres transportu–Science and Transport Progress, 2013
192013
Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика
ТО Колесникова, ТА Колесникова
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, 2010
192010
Стратегія розвитку бібліотек вищих шкіл України на 2013-2015 рр.: бачення професіонала
ТО Колесникова, ТА Колесникова
Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013
182013
Інформатизація бібліотек ВНЗ: шляхи еволюції та сучасний стан
ТО Колесникова, ТА Колесникова
Книжкова палата України імені Івана Федорова, м. Київ, 2010
162010
Сервісні служби сучасної університетської бібліотеки: обслуговування науковців
ТО Колесникова, ТА Колесникова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
132016
Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи
ТО Колесникова, ТА Колесникова
Книжкова палата України імені Івана Федорова, м. Київ, 2011
132011
Тренди розвитку бібліотек в університетах України та світу
ТО Колесникова, ТА Колесникова
УБА, Київ, 2015
122015
Издание научной периодики в университетах: новые задачи, участники, технологии
ТА Колесникова, ИА Клюшник
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2015
122015
Новая философия и инновационные направления деятельности библиотеки вуза
ТА Колесникова, ТО Колесникова
122012
Naukovo-vydavnycha model «Library Rublishing» v universytetskykh bibliotekakh Ukrainy ta svitu
TO Kolesnykova, AI Myrhorodska
The scientific and publishing model «Рublishing Library» in University …, 2015
102015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20