Follow
Kolesnykova T., Kolesnikova T, Колесникова Тетяна Олександрівна, Колесникова Татьяна
Kolesnykova T., Kolesnikova T, Колесникова Тетяна Олександрівна, Колесникова Татьяна
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Verified email at b.diit.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень
ТО Колесникова
Знання, Київ, 2014
492014
Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії
ТО Колесникова
Державна наукова установа" Книжкова палата України імені Івана Федорова …, 2013
312013
Науково-видавнича модель «Library Рublishing» в університетських бібліотеках України та світу
Т Колесникова, А Миргородська
Вісник Книжкової палати, 24-28, 2015
292015
Коммуникационные модели деятельности библиотек высшей школы
ТА Колесникова
ФГБУ «Российская государственная библиотека», Москва, 2014
292014
Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації
TO Kolesnykova
Харківська державна академія культури, 2012
292012
Интеграция украинской отраслевой научной периодики в мировое научно-информационное пространство: проблемы и решения
ТА Колесникова
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2013
282013
“I light my candle from yours…”: Anthropological aspects of modern library services for scientists
TO Kolesnykova
Антропологические измерения философских исследований, 49-62, 2017
262017
Формування комунікаційних відносин при організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ
ТО Колесникова
Книжкова палата України імені Івана Федорова, м. Київ, 2011
262011
Сучасна бібліотека ВНЗ: моделі розвитку в умовах інформатизації
ТО Колесникова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 57-62, 2009
252009
Оценка результативности научных исследований: библиометрия
ТА Колесникова, ЕВ Матвеева
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2015
212015
Integratsiya ukrainskoy otraslevoy nauchnoy periodiki v mirovoe nauchno-informatsionnoe prostranstvo: problemy i resheniya [Integration of Ukrainian industry scientific …
TA Kolesnykova
Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport,</em, 48, 2013
192013
Стратегія розвитку бібліотек вищих шкіл України на 2013-2015 рр.: бачення професіонала
ТО Колесникова
Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013
192013
Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика
ТО Колесникова
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, 2010
192010
Інформатизація бібліотек ВНЗ: шляхи еволюції та сучасний стан
ТО Колесникова
Книжкова палата України імені Івана Федорова, м. Київ, 2010
192010
An Analysis of Digital Library Publishing Services in Ukrainian Universities
TO Kolesnykova, OV Matveyeva
University of Education Services Alberta, Canada, 2019
152019
Сервісні служби сучасної університетської бібліотеки: обслуговування науковців
ТО Колесникова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
152016
Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи
ТО Колесникова
Книжкова палата України імені Івана Федорова, м. Київ, 2011
142011
Издание научной периодики в университетах: новые задачи, участники, технологии
ТА Колесникова, ИА Клюшник
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2015
132015
Тренди розвитку бібліотек в університетах України та світу
ТО Колесникова
УБА, Київ, 2015
132015
Новая философия и инновационные направления деятельности библиотеки вуза
ТА Колесникова
132012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20