Подписаться
Новикова Валерія Іванівна
Новикова Валерія Іванівна
доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, Черкаський національний університет імені
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Составляющие территориальной рекреационной системы: определение, классификация
ВИ Новикова
Псковский регионологический журнал, 133–150, 2013
272013
Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області) : автореф. дис. … к. геогр. н.; 11.00.02 …
ВІ Новикова
Інститут географії НАНУ. – К., 2008. – 23 с., 2008
202008
Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області) : дис. … к. геогр. н.; 11.00.02 – економічна та …
ВІ Новикова
Інститут географії НАНУ. – К., 2008. – 268 с., 2008
202008
Санаторно-курортна сфера: інфраструктурна складова, стан розвитку в Україні
ВІ Новикова
Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін …, 2011
162011
Понятие рекреационной деятельности и территориальная рекреационная система как модель взаимосвязи ее составляющих
ВИ Новикова
Вопросы туризмоведения, 146–156, 2012
102012
Оптимізація рекреаційної діяльності як важлива умова збалансованого розвитку регіону
ВІ Новикова
Географія. Економіка. Екологія. Туризм. Регіональні студії : зб. наук. пр …, 2007
102007
Типізація регіонів України за ступенем розвитку рекреаційної діяльності
ВІ Новикова
Український географічний журнал, 43–47, 2007
10*2007
Рекреаційна інфраструктура: суть поняття, види, методи дослідження
ВІ Новикова
Географія в інформаційному суспільстві : зб. наук. праць. У 4-х т. 4, 163–165, 2008
92008
Територіальна рекреаційна система як форма організації рекреаційної діяльності на певній території
ВІ Новикова
Український географічний журнал, 55–59, 2007
92007
Географія Черкаської області: Підручник для 8-9 класів загальноосвітніх шкіл Черкаської обл. 2-ге вид., допов. і виправ.
ВІ Новикова
К. : Мапа, 2004
82004
Інфраструктура: сутність поняття, види, застосування у рекреаційній сфері
ВІ Новикова
Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія «Географія» : зб. наук …, 2016
62016
Типізація територіальних рекреаційних систем і виявлення їх прояву в межах Черкаської області
ВІ Новикова
Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія …, 2008
62008
Індустріальна спадщина: світовий та національний вимір
ОО Бейдик, ВІ Новикова
Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті : матер. ІІІ Міжнар. наук …, 2008
62008
Рекреаційні ресурси: місце в рекреаційній споживчій діяльності, класифікація, проблеми паспортизації та реєстрації
ВІ Новикова
Туристично-краєзнавчі дослідження : зб. наук. пр., 130–136, 2007
62007
Готельне господарство як складова туристської інфраструктури
ВІ Новикова
Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін …, 2009
52009
Географія Черкаської області
ВІ Новикова
Черкаси: Вид-во" Вибір, 2000
52000
Фестивалі як анімаційні заходи у туризмі
ВІ Новикова
Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матер. ІI …, 2017
42017
Звичайна та специфічна інфраструктура рекреаційної діяльності
ВІ Новикова
Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра : матер. ІІІ Міжнар. наук …, 2016
42016
Виявлення елементів територіальної структури рекреаційної діяльності в регіонах України та Черкаській області із застосуванням методу контент-аналізу
ВІ Новикова
Географія і сучасність : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова …, 2008
42008
Ресурсно-рекреаційний потенціал Черкаської області: суспільногеографічна оцінка для рекреаційної діяльності
ВІ Новикова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2007
42007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20