Follow
Андросович Ксенія Анатоліївна
Андросович Ксенія Анатоліївна
Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
Verified email at istu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Psychological Guidance of the Socialisation Process of Gifted Students using Information and Communications Technology Means
IY K. Androsovych, Rudyk Yaroslav, Melnyk Maryna, O. Kovalova
Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 236-246, 2021
142021
Проектна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі
К Андросович
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 23-30, 2014
112014
Феномен соціальної адаптації як предмет наукового аналізу
А Ксенія
Освіта та розвиток обдарованої особистості : Щомісячний науково-методичний …, 2016
9*2016
Соціальна адаптація першокурсників
КА Андросович, ВВ Камишин
навчальна програма тренінгових занять/Автор-укладач КА Андросович.–К …, 2014
92014
Психологічні чинники соціальної адаптації першокурсників в умовах освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу
КА Андросович
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2015
82015
Розвиток та соціалізація особистості у сучасному суспільстві
ВО Киричук, КА Андросович
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 22, 2014
82014
Особливості навчальної мотивації студентів передвищих фахових та вищих навчальних закладів в умовах сучасних військових конфліктів
АО Квятковська, КА Андросович, ОВ Ковальова, ОО Прокоф’єва
Інноваційна педагогіка 1 (49), 177-182, 2022
72022
Аналіз результативності програми соціальної адаптації
КА Андросович
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2014
72014
Психологічні та соціальні чинники адаптації обдарованої особистості в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти: метод. посіб. Київ …
К Андросович, ЯІО Ільїна Г.В., Ткаченко Л.І.
52021
Проект інтерактивної психолого-педагогічної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників
КА Андросович
Освіта та розвиток обдарованої особистості : Щомісячний науково-методичний …, 2017
52017
Neuropsychological Fundamentals of Envy. https://doi.org/10.18662/brain/13.1/274
K Lisovenko, A., Kriukova, M., Absalyamova, L., Chukhrii, I., Korchakova, N ...
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 158-172, 2022
42022
Соціальна адаптація обдарованої особистості: від дитинства до юності : метод. посіб. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України
К Андросович, ВМШ Л. І. Ткаченко, Г. В. Ільїна, І. О. Якимова
https://lib.iitta.gov.ua/728920/, 2021
42021
Psycho-pedagogical support of gifted students in the internet-environment
KA Androsovych
Information Technology and Learning Tools 59 (3), 1-12, 2017
42017
Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу
ВО Киричук
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 68-72, 2015
42015
Аналіз емпіричного вивчення соціальної адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів
КА Андросович
Щомісячний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої …, 2015
42015
Технології проектування в практиці роботи загальноосвітнього навчального закладу: теоретико-практичний аспект
ВО Киричук, СА Руденко, ОВ Прашко, ВО Смотрін, МЮ Мельник, ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014
42014
Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі
КА Андросович, ЛІ Ткаченко
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018
32018
Методичне забезпечення супроводу процесу соціалізації обдарованих старшокласників в умовах інтернет-середовища
КА Андросович
Вісник НАПН України «Психологія та педагогіка», С. 61-65, 2016
32016
Особливості соціальної адаптації першокурсників в залежності від соціального статусу
КА Андросович
Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць …, 2014
32014
Аналіз сутності та змісту соціальних аспектів адаптації особистості
КА Андросович
Актуальні тенденції розвитку світової психологічної та педагогічної практики …, 2014
3*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20