Підписатись
Василь Сенечин | Vasil Senechyn
Василь Сенечин | Vasil Senechyn
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Analgesic effectiveness of new nanosilver drug
AM Kovalenko, AV Tkachev, OL Tkacheva, BV Gutyj, OI Prystupa, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (1), 300-306, 2020
1042020
Ветеринарно-санітарна і харчова якість м’яса бугайців при підгодівлі їх метіонатами і лізинатами мікроелементів
РЙ Кравців, ВВ Сенечин, ПІ Головач
Науковий вісник ЛНАВМ ім. СЗ Ґжицького.–Львів 7 (2 ч 6), 76-81, 2004
72004
Вплив інсуліну на молочну продуктивність, хімічний склад та ветеринарно-санітарний стан молока корів різного віку української чорно-рябої молочної породи
ПІ Головач, ВІ Буцяк, ЄМ Макух, ВЗ Салата, ВВ Сенечин
Науковий вісник НАУ.–К.: НАУ, 51-54, 2004
52004
Cultivation of commercial carp in fisheries LLC “Mykolaivska RMS” with use in its feeding feeds of the trademark “Reucher AQUA fish”. Scientific Messenger of LNU of Veterinary …
V Senechyn, R Oseredchuk, E Yakimova
4*2022
Активність амінотрансфераз сироватки крові дослідних бугайців при застосуванні в годівлі метіонатів і лізинатів мікроелементів
СВВ Кравців Р.Й.
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН, 138-142, 2001
42001
Інтенсивність перебігу фізіологічних процесів і продуктивність бугайців за впливу метіонатів і лізинатів мікроелементів
ВВ Сенечин
ступеня канд. ветерин. наук: спец. 03.00. 13 “Фізіологія людини і тварин”/ВВ …, 0
4
The influence of the feed additive “Metisevit” on the activity of the antioxi-dant defense system of piglets under conditions of nitrate-nitrite load
TZ Smychok, BV Gutyj, OV Kozenko, VB Todoriuk, TV Martyshuk, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2023
32023
Підвищення продуктивності та якості продукції відгодівельних бичків шляхом введення у раціон дефіцитних мікроелементів (метіонатів Co і I).
РЙ Кравців
РЙ Кравців, РС Осередчук, МВ Ключковська, ВВ Герич, ВВ Сенечин. Сільський …, 2008
32008
Хелатнi сполуки мiкроелементiв з амiнокислотами-новi компоненти премiксiв для тварин i птицi
РЙ Кравцiв, АМ Стадник, ВЯ Бiнкевич, РВ Бiленчук, РС Осередчук, ...
Науковий вiсник Академiї наук вищої школи України (Серiя: Аграрнi науки), 106, 2005
32005
Продуктивність бугайців за корекції раціонів метіонатами і лізинатами мікроелементів
ВВ Сенечин
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. СЗ …, 2003
32003
Зміна фізико-хімічних та санітарних показників яловичини при корекції раціонів бичків метіонатами і лізинатами мікроелементів.
ВВ Сенечин
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 2 (21), 246-248, 2002
32002
MB, & Kotelevych, VA (2020). Analgesic effectiveness of new nanosilver drug
S OO, R VV
Ukrainian Journal of, 0
3
Technology of growing young carp in fish farm Ltd “Mykolaivska RMS”
VV Senechyn, EO Yakimova
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2021
22021
Vplyv khelatnykh spoluk mikroelementiv na produktyvnist velykoi rohatoi khudoby ta biolohichnu i kharchovu tsinnist yikh produktsii
RI Kravtsiv, RS Oseredchuk, RV Bilenchuk, MV Kliuchkovska, VV Herych, ...
Silskyi hospodar, 11-12, 2008
22008
Pidvyshchennia produktyvnosti ta yakosti produktsii vidhodivelnykh bychkiv shliakhom vvedennia u ratsion defitsytnykh mikroelementiv (metionativ Co i I)
RI Kravtsiv, RS Oseredchuk, MV Kliuchkovska, VV Herych, VV Senechyn
Silskyi hospodar, 11-12, 2008
22008
ВЯ, Біленчук РВ, Осередчук PC, Сенечин ВВ, Ключковська МВ, Герич ВВ Хелатні сполуки мікроелементів з амінокислотами-нові компоненти преміксів для тварин і птиці
РЙ Кравців, Б Стадник AM
Науковий вісник Академії наук вищої школи України (Серія: Аграрні науки), 29, 2005
22005
Ветеринарно-санiтарна i харчова якiсть м’яса бугайцiв при пiдгодiвлi їх метiонатами i лiзинатами мiкроелементiв
РЙ Кравцiв, ВВ Сенечин, ПI Головач
Науковий вiсник ЛНАВМ iм. СЗ Ґжицького 7 (2), 76, 2004
22004
Показники крові бугайців за корекції їх раціонів годівлі метіонатами і лізинатами мікроелементів
ВВ Сенечин
Науковий вісник Львівської національної акакдеміїветиринарної медицини та …, 2003
22003
Effect of milk thistle and silimevit on the functional state and protein synthesizing-function of the liver of laying hens under conditions of cadmium load
AY Ostapyuk, BV Gutyj, LP Horalskyi, RV Mylostyvyi, IM Sokulskyi, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2023
12023
Epizootic situation with infectious and invasive diseases in fishery of LLC “Nikolaev RMS”
VV Senechyn, RS Oseredchuk, EO Yakimova
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20