Лілія Григорівна Нетюхайло, Лилия Григорьевна Нетюхайло, Liliia Netiukhailo
Лілія Григорівна Нетюхайло, Лилия Григорьевна Нетюхайло, Liliia Netiukhailo
Українська медична стоматологічна академія,Ukrainian Medical Stomatological Academy
Verified email at umsa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Опікова хвороба (патогенез і лікування)
МО Клименко, ЛГ Нетюхайло
МО Клименко, ЛГ Нетюхайло. Полтава, 118, 2009
472009
Патогенез опікової хвороби (частина 1)
ЛГ Нетюхайло, СВ Харченко, АГ Костенко
Мир медицины и биологии 7 (1), 2010
262010
Механізми опікової хвороби та обґрунтування застосування препарату «Кріохор» для її лікування
ЛГ Нетюхайло
, ступеня доктора мед. наук: спец. 14.03. 04" Патологічна фізіологія"/ЛГ …, 2007
172007
Активні форми кисню (огляд літератури)
ЛГ Нетюхайло, СВ Харченко
Молодий вчений, 131-135, 2014
142014
Молекули середньої маси-маркери ендогенної iнтоксикацiї при експериментальнiй опiковiй хворобi
ЛГ Нетюхайло
Современные проблемы токсикологии, 57-58, 2005
122005
Патобіохімія обміну речовин
МО Клименко, ЛГ Нетюхайло
Полтава, 2012
102012
Водно-сольовий обмін (Частина 1)
ЛГ Нетюхайло, ВЛ Філатова, ОВ Філатова
Вісник проблем біології і медицини, 32-37, 2012
82012
Зависимость реакции соединительной ткани на стресс от типологических свойств организма
ЛМ Тарасенко, КС Непорада, ИН Скрыпник, КВ Тарасенко, ...
Российская академия медицинских наук, Научное общество патофизиологов …, 2000
82000
Активність супероксиддисмутази та каталази при опіковій хворобі та введенні препарату кріохор
ЛГ Нетюхайло, ЯО Басараб, СВ Харченко
Світ медицини та біології, 141-143, 2010
72010
Особенности липидного состава плазматических мембран тканей легких при остром эмоционально-болевом стрессе у крыс
ЛГ Нетюхайло, ЛМ Тарасенко
Український біохімічний журнал 73 (1), 115-117, 2001
72001
Опікова хвороба (патогенез і лікування): Монографія
МО Клименко, Л Нетюхайло
Полтава, 2009
62009
Морфологічні зміни в легенях щурів при опіковій хворобі та їх корекція препаратом ліпін
ТА Сухомлин, ЛГ Нетюхайло, ДЄ Ніколенко
Вісник проблем біології і медицини, 196-199, 2014
52014
Молекули середньої маси в тканинах слинних залоз при експериментальній опіковій хворобі
ВВ Бондаренко, ЛГ Нетюхайло, ДС Аветіков
Таврический медико-биологический вестник, 2012
52012
Неферментативна ланка антиоксидантної системи в різні стадії експериментальної опікової хвороби при використанні препарату «Кріохор»
МО Клименко, НП Субота, ЛГ Нетюхайло
Експериментальна і клінічна медицина, 13-17, 2006
52006
Патобiохiмiя обмiну речовин
МО Клименко, ЛГ Нетюхайло
42012
Патогенетичні механізми ушкодження легень при опіковій хворобі
ТА Сухомлин, ЛГ Нетюхайло
Мир медицины и биологии 7 (2), 2011
42011
Форми порушення метаболізму кісткової тканини (огляд літератури)
ЛГ Нетюхайло, ЛК Іщейкіна, ЛГ Нетюхайло, ЛК Ищейкина
32014
Состояние антиоксидантной системы внутренних органов крыс при ожоговой болезни
ЛГ Нетюхайло, ТА Сухомлин, ЯА Басараб, ВВ Бондаренко, ...
Бюллетень сибирской медицины 13 (3), 2014
32014
Механізми та роль апоптозу при опіках (огляд літератури)
ЛГ Нетюхайло, ЛК Іщейкіна, ЯО Басараб
Молодий вчений, 163-168, 2014
32014
Стан вільнорадикальних процесів, системи антиоксидантного захисту та протеолізу в легенях щурів при експериментальній опіковій хворобі
ЛГ Нетюхайло
Загальна патологія та патологічна фізіологія 7 (1), 80-83, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20