Ігор Крупка / Ihor Krupka
Ігор Крупка / Ihor Krupka
Ivan Franko National University of Lviv
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Money, the Financial System, and the Economy / R. Glenn Hubbard / Гроші, фінансова система та економіка: Підручник. Переклад з англ.
РҐ Габбард, М Савлук, Д Олесневич, В Буняк, З Ватаманюк, Д Попель, ...
К.: КНЕУ, 2004
105*2004
Інвестологія: наука про інвестування: Навч. посібник
С Реверчук, Н Реверчук, І Скоморович, М Блаженко, О Сухий, І Крупка
К.: Атіка, 2001
952001
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
І Крупка
Бізнес Інформ, 168-175, 2012
632012
Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України
ІМ Крупка
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007
272007
Формування макроекономічного інвестиційного середовища в Україні
І Крупка
Фінанси України, 87-96, 2004
262004
Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки
ІМ Крупка
Фінанси України, 104-116, 2009
202009
Порівняльний аналіз основних інструментів зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації
І Крупка
Формування ринкової економіки в Україні, 335-351, 2009
162009
Державне регулювання вітчизняного ринку фінансових послуг у контексті євроінтеграційних процесів
ІМ Крупка
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
82014
Modern international regulatory requirements for bank’s liquidity / Сучасні міжнародні вимоги регулювання ліквідності банків
ІМ Крупка, CP Pankiv
Бізнес Інформ, 337-341, 2013
8*2013
Національні фінансові системи в умовах глобалізації: монографія
ІО Лютий
Івано-Франківськ: Галиц. Акад 306, 2008
8*2008
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн.
С Панчишин, П Островерх, І Грабинська, Р Михайлишин, В Буняк, ...
К.: Знання 1, 367–381, 2009
6*2009
Фінансові інновації у забезпеченні розвитку фінансового ринку та національної економіки в умовах глобалізації
І Крупка
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
42013
Пріоритетні напрями державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки України
І Крупка
Науковий вісник НЛТУ України, 242–253, 2011
42011
Фінансовий потенціал капіталу трудових мігрантів України
ІМ Крупка, IМ Krupka
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні …, 2015
32015
Аудит ефективності управління державними фінансами: теорія та практика
ВФ Піхоцький, ОІ Скаско, ІМ Крупка
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011
32011
Інфляція та її вплив на розвиток фінансового ринку
І Крупка
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2010
32010
Актуальні проблеми функціонування банків на вітчизняному фінансовому ринку
І Крупка
Формування ринкової економіки в Україні 1 (35), 269–279, 2016
22016
Детермінанти розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації
І Крупка
Моделювання регіональної економіки, 243-254, 2013
22013
Економічна природа, роль та значення фінансового ринку в економічній системі
І Крупка
Світ фінансів, 40-48, 2011
22011
Пріоритети розвитку та суперечності функціонування вітчизняного ринку акцій
ІО Лютий, ІМ Крупка
Наукові праці НДФІ 2, С. 45–66., 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20