Волков І.В. (Volkov Igor)
Волков І.В. (Volkov Igor)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), факультет АЕ, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структура автоматизованої системи керування автономним енергопостачанням на основі відновлюваних джерел енергії
ІВВ ОП Голик, РВ Жесан
Науковий електронний журнал «Енергетика і автоматика», 2010
42010
Структура автоматизованої системи керування автономним енергопостачанням на основі відновлюваних джерел енергії
ІВВ ОП Голик, РВ Жесан
17 міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика – 2010 …, 2010
4*2010
Проблема оцінювання творчої діяльності учнів
ОМ Пискун, АС Кухарчук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
32018
Обмінні енергетичні процеси в силових колах вентильних електричних перетворювачів
ІВ Волков, ВВ Васильєв, ІВ Пентегов, ВС Смирнов
3
Підвищення ефективності пристроїв перетворювальної техніки шляхом керування часом заряду (перезаряду) їхніх ємнісних накопичувачів енергії
ІВ Волков, ВІ Зозульов, ОІ Христо
Технічна електродинаміка, 15-18, 2019
22019
Принципи побудови компресійних магнітно-напівпровідникових пристроїв для імпульсних технологій та лазерів
ІВ Волков, ВІ Зозульов, ДО Шолох
Технічна електродинаміка, 2011
22011
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАСИВНИХ, АКТИВНИХ ТА ГІБРИДНИХ ФІЛЬТРІВ ГАРМОНІК СТРУМУ ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
ІВ Волков, СВ Подольний, ЮВ Маруня
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, 040-040, 2020
12020
Перетворювач частоти для керування трифазними загальнопромисловими та енергоефективними асинхронними електродвигунами з використанням мікроконтролерів серії dspic33МС та …
ІВ Волков, ВО Войтех
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Розробка програмного комплексу для математичного моделювання і моніторингу спеціалізованих нелінійних електричних систем
ІВ Волков, СВ Подольний
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 92-98, 2014
12014
Апаратна реалізація автоматизованої системи автономного енергопостачання
ОП Голик, РВ Жесан, ІВ Волков, ІА Березюк
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 203-209, 2012
12012
ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗОНАНСНОГО КОНВЕРТОРА З ДОЗОВАНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ ЕНЕРГІЇ
ІВ Волков, СВ Подольний
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, 042-042, 2021
2021
ІМПУЛЬСНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ З ДОЗОВАНИМ ВІДБИРАННЯМ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ЕНЕРГІЇ
ІВ Волков, СВ Подольний
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, 010-010, 2020
2020
Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії. Частина І
ОП Голик, РВ Жесан, ІВ Волков, ОО Чеканов, ІА Березюк
Лисенко ВФ, 2020
2020
Структура моніторингу та ідентифікації нафтових забруднень
ОП Голик, ІВ Волков, І Мухаммед, ЕП Голик, ИВ Волков, И Мухаммед
ЦНТУ, 2019
2019
ЕНЕРГЕТИЧНІ КОМІРКИ ДЛЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
ІВ Волков, ВО Войтех
Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XX …, 2019
2019
Професійні конфлікти в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності та засоби їх розвязання
НО Чорногор
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 208-213, 2018
2018
Теорія інформації
СІ Осадчий, ІА Березюк, ВО Зубенко
ЦНТУ, 2018
2018
Енергетичний моніторинг та оптимізація СЕП
ОП Голик, МС Мірошніченко, ІА Березюк
ЦНТУ, 2018
2018
РеЗульТАТи ДОСлІДЖеННя КОМПОНеНТІВ лІДеРСьКих яКОСТей ЗДОБуВАчІВ ОСВІТи ПРОФеСІйНих (ПРОФеСІйНО-ТехНІчНих) НАВчАльНих ЗАКлАДІВ
Л Карамушка, І Кон, Є Кузьмін, Б Паригін, Л Артемова, І Волков, ...
ПеДАГОГІчНА ТА ВІКОВА ПСихОлОГІя, 97, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛІДЕРСТВА В СЕРЕДОВИЩІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
НП Беляцкий, К Бланшар, ІП Волков, РЛ Кричевський, А Менегетті, ...
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 137, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20