Anton Kashkarov (Кашкарьов Антон Олександрович) (ORCID:0000-0002-6212-2615)
Anton Kashkarov (Кашкарьов Антон Олександрович) (ORCID:0000-0002-6212-2615)
Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University (ТДАТУ імені Дмитра Моторного)
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Таймінг датчиків технологічного комплексу виробництва комбікорму як сервісна функція автоматизованої системи управління на базі мереж Петрі
АО Кашкарьов, ВТ Діордієв
Проблеми сучасної електротехніки-2010: матер. ХІ міжнар. наук.-техн. конф …, 2010
12*2010
АСК технологічними комплексами виробництва комбікормів у контексті наскрізного алгоритму керування виробництвом
ВТ Діордієв, АО Кашкарьов
ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2011
102011
Використання мереж Петрі для моделювання технологічного процесу приготування комбікормів
ВТ Діордієв, АО Кашкарьов
Вісн. ЛНАУ: Агроінженерні дослідження.—Л.: Львів. нац. аграр. ун-т 2 (2-С …, 2008
102008
Ідентифікація режиму роботи елементів технологічних комплексів виробництва комбікормів
ВТ Діордієв, АО Кашкарьов
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 1 (1 …, 2011
72011
Аналіз випадкових процесів за допомогою швидкого перетворення Фур’є
АО Кашкарьов, ОМ Терентьєв
Праці Таврійського державного агротехнічного університету.–Мелітополь: ТДАТУ …, 2010
72010
Функціональність АСК технологічним комплексом виробництва комбікормів
ВТ Діордієв, АО Кашкарьов
ТДАТУ, 2011
62011
Теоретические аспекты математического описания процесса производства комбикормов
ВТ Диордиев, АА Кашкарев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2009
62009
Математичний апарат для аналізу графічного зображення пшениці
АО Кашкарьов, ЛГ Шляхова
62008
Semi-autonomous drone for agriculture on the tractor base
A Kashkarov, V Diordiiev, A Sabo, H Novikov
The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra, 2018
52018
Дiордiєв ВТ Таймiнг датчикiв технологiчного комплексу виробництва комбiкорму як сервiсна функцiя автоматизованої системи управлiння на базi мереж Петрi
ВТ Дiордi, АО Кашкарьов
„Проблеми сучасної електротехнiки, 2010
52010
Засоби моделювання технологічних комплексів виробництва комбікормів малої продуктивності
ВТ Діордієв, ВТ Диордиев, АО Кашкарьов, АА Кашкарев
ТДАТУ, 2010
52010
Автоматизація електротехнологічного комплексу виробництва комбікорму в умовах господарств
ВТ Діордієв, АО Кашкарьов, ВТ Диордиев, АА Кашкарев
52010
Спосіб визначення витрати компоненту комбікорму під час експлуатації елементів технологічної лінії
ВТ Діордієв, АО Кашкарьов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2009
52009
Основні положення автоматизованого проектування малогабаритних комбікормових установок та систем керування ними
АО Кашкарьов
АО Кашкарьов, 64-66, 2008
52008
Синтез та формалізація технологічних схем приготування комбікормів на малогабаритних комбікормових установках
ВТ Діордієв, АО Кашкарьов
42008
Використання програмних комплексів оптимізації рецептів комбікормів та заходів з підготовки компонентів для подрібнення
ВТ Діордієв, АО Кашкарьов
42008
Удосконалення інформаційного забезпечення системи керування організаційно-технічним комплексом виробництва комбікормів на основі еталонної моделі: дис.... канд. техн. наук: 05 …
АО Кашкарьов, АА Кашкарев
НУХТ, 2013
32013
Спосіб моніторингу та діагностування організаційно-технічних комплексів виробництва комбікормів
АО Кашкарьов
ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2012
32012
Сервісні функції системи управління електротехнологічним комплексом виробництва комбікорму на основі гармонійного аналізу
ВТ Діордієв, АО Кашкарьов
32010
Про ефективність складання рецептів комбікормів
АО Кашкарьов, А Кашкарев
Кіровоградський інститут агропромислового виробництва УААН, 2007
32007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20