Подписаться
Kosovych Olga
Kosovych Olga
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проектна діяльність як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання
О Косович
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2011
252011
До питання про суть неологізму в сучасній лінгвістиці
ОВ Косович
Записки з романо-германської філології, 71-79, 2012
162012
Нові слова французької мови: процеси зародження та функціонування:[монографія]
Р Помірко, О Косович
Тернопіль: Тернопільський національний педгогічний університет імені …, 2014
102014
Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань) : дис. … доктора філол. наук : 10.02.05 / Косович Ольга Василівна. — К., 2015
ОВ Косович
92016
Актуальные проблемы изучения феномена неология
ОВ Косович
Lingua mobilis, 55-58, 2013
72013
Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів)
ОВ Косович
спец. 10.02. 05 “Романські мови”/Косович Ольга Василівна.− К., 2008.− 20 с, 2008
72008
Оказiональне словотворення в сучаснiй французькiй мовi (на матерiалi мови мас-медiа, Інтернет-видань i художнiх творiв)
ОВ Косович
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 05 “Романські мови”. Київ, 2008, 2008
62008
Linguo-didactic aspect of formation of professionally-oriented lexical competence of students of the speciality “Jurisprudence”
MS О. Kosovych
ScienceRise: Pedagogical Education 2 (35), 4-7, 2020
52020
Формування методичної конкурентоспроможності майбутніх учителів іноземних мов як педагогічна проблема
ОВ Косович
Педагогічний альманах, 113-119, 2017
52017
Неологизм vs неоним. Терминологический инструментарий неологии
ОВ Косович
Вестник Брянского государственного университета, 255-258, 2015
52015
Нелогичность/логичность концепций инноваций/неологизмов: новое/старое
ОВ Косович
Вестник Челябинского государственного университета, 111-113, 2014
52014
Лексичні інновації в сучасній теорії неології
ОВ Косович
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
52013
Українська мова
ТІ Власова, ІІ Заваруєва, ЛІ Бондаренко
Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro, 2023
42023
Особливості французької лінгвокультури на матеріалі фразеологічних одиниць, які репрезентують лексичний концепт le vin “вино”
ОВ Косович
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського …, 2020
42020
Оказіоналізми у французькому художньому мовленні
ОВ Косович
Нова філологія.–2006.–Вип 25, 98-103, 0
4
Ужиток іншомовних слів: логіка мови чи данина моді
ОВ Косович
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 35-36, 2020
32020
Native Language in the Process of Foreign Language Studying at the Higher School: Psychological Aspects of Bilingualism
MO Sokol, O Tsaryk, N Rybina, OV Olga Kosovych, Z Sushko, O Bodnar
32020
Французька мова у просторі франкофонії: монографія
ОВ Косович
32019
Класифікація і критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної аудитивної компетентності студентів
О Косович
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
32019
Мовна лакунарність як перекладацька проблема (спроби класифікації лакун)
О Косович
Аграр Медіа Груп, 2019
32019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20