Підписатись
Kosovych Olga
Kosovych Olga
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проектна діяльність як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання
О Косович
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2011
242011
До питання про суть неологізму в сучасній лінгвістиці
ОВ Косович
Записки з романо-германської філології, 71-79, 2012
152012
Нові слова французької мови: процеси зародження та функціонування:[монографія]
Р Помірко, О Косович
Тернопіль: Тернопільський національний педгогічний університет імені …, 2014
102014
Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань) : дис. … доктора філол. наук : 10.02.05 / Косович Ольга Василівна. — К., 2015
ОВ Косович
92016
Актуальные проблемы изучения феномена неология
ОВ Косович
Lingua mobilis, 55-58, 2013
72013
Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів)
ОВ Косович
спец. 10.02. 05 “Романські мови”/Косович Ольга Василівна.− К., 2008.− 20 с, 2008
72008
Linguo-didactic aspect of formation of professionally-oriented lexical competence of students of the speciality “Jurisprudence”
MS О. Kosovych
ScienceRise: Pedagogical Education 2 (35), 4-7, 2020
52020
Формування методичної конкурентоспроможності майбутніх учителів іноземних мов як педагогічна проблема
ОВ Косович
Педагогічний альманах, 113-119, 2017
52017
Неологизм vs неоним. Терминологический инструментарий неологии
ОВ Косович
Вестник Брянского государственного университета, 255-258, 2015
52015
Оказiональне словотворення в сучаснiй французькiй мовi (на матерiалi мови мас-медiа, Інтернет-видань i художнiх творiв)
ОВ Косович
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 05 “Романські мови”. Київ, 2008, 2008
52008
Українська мова
ТІ Власова, ІІ Заваруєва, ЛІ Бондаренко
Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro, 2023
42023
Нелогичность/логичность концепций инноваций/неологизмов: новое/старое
ОВ Косович
Вестник Челябинского государственного университета, 111-113, 2014
42014
Лексичні інновації в сучасній теорії неології
ОВ Косович
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
42013
Оказіоналізми у французькому художньому мовленні
ОВ Косович
Нова філологія.–2006.–Вип 25, 98-103, 0
4
Особливості французької лінгвокультури на матеріалі фразеологічних одиниць, які репрезентують лексичний концепт le vin “вино”
ОВ Косович
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського …, 2020
32020
Ужиток іншомовних слів: логіка мови чи данина моді
ОВ Косович
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 35-36, 2020
32020
Native Language in the Process of Foreign Language Studying at the Higher School: Psychological Aspects of Bilingualism
MO Sokol, O Tsaryk, N Rybina, OV Olga Kosovych, Z Sushko, O Bodnar
32020
Класифікація і критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної аудитивної компетентності студентів
О Косович
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
32019
Мовна лакунарність як перекладацька проблема (спроби класифікації лакун)
О Косович
Аграр Медіа Груп, 2019
32019
Multidimensionality of vocabulary in the literary language
LV Struhanets, OV Kosovych, MI Navalna, TP Vilchynska, YB Struhanets, ...
LAMBERT Academic Publishing, 2018
32018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20