Павел Гринько
Павел Гринько
Харьковский государственный университет питания и торговли
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження формування інвестиційної політики підприємств як важливого фактору їх стратегічного розвитку
ПЛ Гринько
Технологический аудит и резервы производства, 63-68, 2016
12016
Використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства
ТВ Андросова, АП Грінько, ПЛ Гринько
Бізнес Інформ, 240-244, 2014
12014
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ПЛ Гринько
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 29-35, 2020
2020
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
АП Грінько, ПЛ Гринько
International Academy Journal Web of Scholar, 13-18, 2020
2020
Вплив розвитку інституційно-організаційного середовища на підвищення ефективності бізнесу в умовах цифровізації сучасної економіки
АП Грінько, ПЛ Гринько
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Методичні рекомендації до семінарскьких занять для студентів денної та заочноії форм навч. спеціальності 292" Міжнородні економічні відносинни"
ПЛ Гринько, ВО Козуб
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Міжнародна економіка. Курс лекцій
ОВ Кот, ВО Козуб, ПЛ Гринько, ЖС Зосимова, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
2017
Міжнародна економіка. Методичні рекомендації
ПЛ Гринько, ВО Козуб, ОВ Кот
Харків: Видавництво" Форт", 2017
2017
РEAЛIЗAЦIЯ СИСТEМНOГO ПIДХOДУ ДO AНAЛIЗУ В УПРАВЛІННІ ГРOШOВИМИ ПOТOКАМИ ТOРГOВEЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ
ПЛ Гринько
Economic activity management: problems and prospects, 47-62, 2016
2016
The study of the investment policy formation of the enterprises as an important factor of their strategic development
ПЛ Гринько
Technology audit and production reserves 1 (3 (27)), 63-68, 2016
2016
The system of cash flow indicators for assess the effectiveness of trade enterprises
АП Грінько, ПЛ Гринько
ScienceRise 2 (3 (7)), 61-65, 2015
2015
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навч.-метод. посібник
ЛЛ Носач, ВО Козуб, ПЛ Гринько, АС Дядін
Харків: Монограф, 2015
2015
Система показників грошових потоків для оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств
АП Грінько, ПЛ Гринько
ScienceRise, 61-65, 2015
2015
МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПЛ Гринько
Актуальные вопросы современной науки, 15-20, 2014
2014
Світовий ринок товарів та послуг. Навч.-метод. посібник
ЛЛ Носач, ВО Козуб, ПЛ Гринько
Харків: Форт, 2014
2014
Оценка эффективности работы торговых предприятий на основе анализа денежных потоков
АП Гринько, ПЛ Гринько
Проблемы современной науки, 46-52, 2014
2014
Использование сбалансированной системы показателей в экономическом управлении денежными потоками торгового предприятия
ТВ Андросова, АП Грінько, ПЛ Гринько
Бизнес информ, 240-244, 2014
2014
Інструментарій формування інформаційного забезпечення управління грошовими потоками підприємства
ПЛ Гринько
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 226-232, 2013
2013
Міжнародні організації. Метод. рекомендації і завдання з організації самост. та індивід. роботи студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки" Міжнародна …
ТВ Андросова, ЛЛ Носач, ВО Козуб, ПЛ Гринько
Харків: Форт, 2013
2013
Інноваційна детермінанта конкурентоспроможності національної економіки
ЛЛ Носач, ПЛ Гринько
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 142-150, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20