Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ipood.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2001.–Вип 1 (2), 2001
1912001
Трансформація професійно-технічної освіти України
НГ Ничкало
Педагогічна думка, 2008
1562008
Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 1, 57-69, 2008
972008
Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія/за …, 2000
882000
Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць: У 2 …, 2001
782001
Професійно-технічній освіті–державну підтримку та науково-педагогічне забезпечення
НГ Ничкало
Нові технології навчання: Наук. метод. зб. Вип 15, 11, 1995
731995
Неперервна професійна освіта як світова тенденція
НГ Ничкало
Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз.–Черкаси: ВИБІР …, 2000
552000
Філософія сучасної освіти
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 3, 105-114, 1997
521997
Методологічні проблеми безперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.-метод. зб, 1994
511994
Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Імені Франка, 2010
472010
Українські концепції професійної освіти. Тенденції і перспективи
НГ Ничкало
Педагогічна і психологічна науки в Україні, 27-50, 2007
382007
Теоретико-методологічні проблеми реформування професійно-технічної освіти
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія, 105-114, 1997
381997
Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии профессионального образования на рубеже столетий
НГ Ничкало
К.: Наук. світ, 2004
362004
Ринок праці і проблеми модернізації підготовки кваліфікованих робітників
НГ Ничкало
Професійно-технічна освіта, 4-12, 2004
342004
Cучасні проблеми розвитку системи неперервної професійної освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід
НГ Ничкало
Наукова думка, 2003
332003
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія
НГ Ничкало, СУ Гончаренко
Хмельницький: ТУП 334, 2002
332002
Педагогіка вищої школи: крок у майбутнє
НГ Ничкало
Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект: монографія/за ред. НГ …, 1999
331999
Професійна освіта: словник: навч. посіб
СУ Гончаренко, ІА Зязюн, НГ Ничкало
Київ: Вища школа, 78, 2000
322000
Людина в контексті гуманітарної філософії
ІА Зязюн, Т Левовицького, І Вільш, Н Ничкало
Професійна освіта: педагогіка і психологія: Пол.-укр. щорічник.–Ченстохова …, 1999
321999
неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз:[монографія]
ВП Андрущенко, ІА Зязюн, ВГ Кремень, СД Максименко, НГ Ничкало
К.: Наукова думка, 2003
312003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20