Follow
Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ipood.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1 (2), 9-22, 2001
2472001
Трансформація професійно-технічної освіти України
НГ Ничкало
Педагогічна думка, 2008
1912008
Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи, 58-80, 2000
1142000
Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 1, 57-69, 2008
1102008
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
83*2011
Професійно-технічній освіті–державну підтримку та науково-педагогічне забезпечення
НГ Ничкало
Нові технології навчання: наук.-метод. зб.–К.: ІСДО, 11-15, 1995
831995
Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць: У 2 …, 2001
822001
Філософія сучасної освіти
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 4, 49-57, 1996
631996
Неперервна професійна освіта як світова тенденція
НГ Ничкало
Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз. Черкаси: ВИБІР, 2000
602000
Методологічні проблеми безперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.-метод. зб, 22-26, 1994
591994
Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Імені Франка, 2010
582010
Професійна освіта: словник: навч. посіб
СУ Гончаренко, ІА Зязюн, НГ Ничкало
Київ: Вища школа, 78, 2000
562000
Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів
НГ Ничкало
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2014
492014
Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: монографія
ВП Андрущенко, ІА Зязюн, ВГ Кремень, СД Максименко, НГ Ничкало, ...
К.: Наукова думка, 2003
482003
Ринок праці і проблеми модернізації підготовки кваліфікованих робітників
НГ Ничкало
Професійно-технічна освіта, 4-12, 2004
462004
Теоретико-методологічні проблеми реформування професійно-технічної освіти
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 3, 105-110, 1997
441997
Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи
НГ Ничкало
Педагогічна і психологічна науки в Україні 5, 39-47, 2008
432008
Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии профессионального образования на рубеже столетий
НГ Ничкало
К.: Наук. світ, 2004
432004
Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді
ОВ Столяренко, ОВ Столяренко
Нілан-ЛТД, 2014
422014
Педагогіка вищої школи: крок у майбутнє
НГ Ничкало
Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект, 3-12, 1999
411999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20