Follow
Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ipood.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1 (2), 9-22, 2001
2742001
Трансформація професійно-технічної освіти України
НГ Ничкало
Педагогічна думка, 2008
2082008
Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи, 58-80, 2000
1322000
Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 1, 57-69, 2008
1212008
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
118*2011
Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць: У 2 …, 2001
912001
Професійно-технічній освіті–державну підтримку та науково-педагогічне забезпечення
НГ Ничкало
Нові технології навчання: наук.-метод. зб.–К.: ІСДО, 11-15, 1995
831995
Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів
НГ Ничкало
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2014
712014
Філософія сучасної освіти
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 4, 49-57, 1996
681996
Неперервна професійна освіта як світова тенденція
НГ Ничкало
Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз.–Черкаси: ВИБІР …, 2000
672000
Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Імені Франка, 2010
642010
Методологічні проблеми безперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.-метод. зб, 22-26, 1994
631994
Професійна освіта: словник: навч. посіб
СУ Гончаренко, ІА Зязюн, НГ Ничкало
Київ: Вища школа, 78, 2000
602000
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
562009
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія
НГ Ничкало, СУ Гончаренко, ЛБ Лук’янова, ВО Радкевич
Хмельницький: ТУП 334, 2002
532002
Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді
ОВ Столяренко, ОВ Столяренко
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2014
502014
Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии профессионального образования на рубеже столетий
НГ Ничкало
К.: Наук. світ, 2004
502004
Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи
НГ Ничкало
Педагогічна і психологічна науки в Україні 5, 39-47, 2008
482008
Ринок праці і проблеми модернізації підготовки кваліфікованих робітників
НГ Ничкало
Професійно-технічна освіта, 4-12, 2004
482004
Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: монографія
ВП Андрущенко, ІА Зязюн, ВГ Кремень, СД Максименко, НГ Ничкало, ...
К.: Наукова думка, 2003
472003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20