Подписаться
Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Національна академія педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1 (2), 9-22, 2001
3052001
Трансформація професійно-технічної освіти України
НГ Ничкало
Педагогічна думка, 2008
2192008
Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи, 58-80, 2000
1462000
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
143*2011
Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 1, 57-69, 2008
1322008
Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць: У 2 …, 2001
962001
Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів
НГ Ничкало
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2014
882014
Професійно-технічній освіті–державну підтримку та науково-педагогічне забезпечення
НГ Ничкало
Нові технології навчання: наук.-метод. зб.–К.: ІСДО, 11-15, 1995
881995
Філософія сучасної освіти
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 4, 49-57, 1996
731996
Неперервна професійна освіта як світова тенденція
НГ Ничкало
Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз.–Черкаси: ВИБІР …, 2000
702000
Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Імені Франка, 2010
682010
Професійна освіта: словник: навч. посіб
СУ Гончаренко, ІА Зязюн, НГ Ничкало
Київ: Вища школа, 78, 2000
682000
Методологічні проблеми безперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.-метод. зб, 22-26, 1994
661994
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
592009
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія
НГ Ничкало, СУ Гончаренко, ЛБ Лук’янова, ВО Радкевич
Хмельницький: ТУП 334, 2002
572002
Українські концепції професійної освіти. Тенденції і перспективи
НГ Ничкало
Педагогічна і психологічна науки в Україні, 27-50, 2007
552007
Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии профессионального образования на рубеже столетий
НГ Ничкало
К.: Наук. світ, 2004
542004
Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді
ОВ Столяренко, ОВ Столяренко
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2014
532014
Ринок праці і проблеми модернізації підготовки кваліфікованих робітників
НГ Ничкало
Професійно-технічна освіта, 4-12, 2004
522004
Педагогіка вищої школи: крок у майбутнє
НГ Ничкало
Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект, 3-12, 1999
521999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20