Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Національна академія педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2001.–Вип 1 (2), 2001
2242001
Трансформація професійно-технічної освіти України
НГ Ничкало
Педагогічна думка, 2008
1802008
Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 1, 57-69, 2008
1062008
Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи, 58-80, 2000
1052000
Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць: У 2 …, 2001
832001
Професійно-технічній освіті–державну підтримку та науково-педагогічне забезпечення
НГ Ничкало
Нові технології навчання: Наук. метод. зб. Вип 15, 11, 1995
781995
Неперервна професійна освіта як світова тенденція
НГ Ничкало
Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз.–Черкаси: ВИБІР …, 2000
572000
Методологічні проблеми безперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.-метод. зб, 22-26, 1994
561994
Філософія сучасної освіти
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 4, 49-57, 1996
551996
Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Імені Франка, 2010
522010
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
452011
Професійна освіта: словник: навч. посіб
СУ Гончаренко, ІА Зязюн, НГ Ничкало
Київ: Вища школа, 78, 2000
442000
Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии профессионального образования на рубеже столетий
НГ Ничкало
К.: Наук. світ, 2004
422004
Теоретико-методологічні проблеми реформування професійно-технічної освіти
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 3, 105-110, 1997
421997
Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи
НГ Ничкало
Педагогічна і психологічна науки в Україні 5, 39-47, 2008
412008
Ринок праці і проблеми модернізації підготовки кваліфікованих робітників
НГ Ничкало
Професійно-технічна освіта, 4-12, 2004
412004
Педагогіка вищої школи: крок у майбутнє
НГ Ничкало
Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект: монографія/за ред. НГ …, 1999
371999
Проблеми формування сучасного виробничого персоналу в Україні: стратегія і перспективи наукових пошуків
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і …, 2003
352003
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія
НГ Ничкало, СУ Гончаренко, ЛБ Лук’янова, ВО Радкевич
Хмельницький: ТУП 334, 2002
352002
Порівняльна професійна педагогіка як галузь педагогічного знання
НГ Ничкало
Порівняльна професійна педагогіка 1, 6-18, 2011
342011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20