Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Нелля Ничкало | Nellia Nychkalo
Національна академія педагогічних наук України
Підтверджена електронна адреса в ipood.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2001.–Вип 1 (2), 2001
2172001
Трансформація професійно-технічної освіти України
НГ Ничкало
Педагогічна думка, 2008
1852008
Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 1, 57-69, 2008
1082008
Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія/за …, 2000
1032000
Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць: У 2 …, 2001
792001
Професійно-технічній освіті–державну підтримку та науково-педагогічне забезпечення
НГ Ничкало
Нові технології навчання: наук.-метод. зб.–К.: ІСДО, 11-15, 1995
781995
Філософія сучасної освіти
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 3, 105-114, 1997
591997
Неперервна професійна освіта як світова тенденція
НГ Ничкало
Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз.–Черкаси: ВИБІР …, 2000
582000
Методологічні проблеми безперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.-метод. зб, 22-26, 1994
571994
Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Імені Франка, 2010
512010
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
462011
Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии профессионального образования на рубеже столетий
НГ Ничкало
К.: Наук. світ, 2004
432004
Професійна освіта: словник: навч. посіб
СУ Гончаренко, ІА Зязюн, НГ Ничкало
Київ: Вища школа, 78, 2000
432000
Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи
НГ Ничкало
Педагогічна і психологічна науки в Україні 5, 39-47, 2008
412008
Ринок праці і проблеми модернізації підготовки кваліфікованих робітників
НГ Ничкало
Професійно-технічна освіта, 4-12, 2004
402004
Теоретико-методологічні проблеми реформування професійно-технічної освіти
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія 3, 105-110, 1997
391997
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія
НГ Ничкало, СУ Гончаренко, ЛБ Лук’янова, ВО Радкевич
Хмельницький: ТУП 334, 2002
382002
Проблеми формування сучасного виробничого персоналу в Україні: стратегія і перспективи наукових пошуків
НГ Ничкало
Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і …, 2003
362003
Людина в контексті гуманітарної філософії
ІА Зязюн, Т Левовицького, І Вільш, Н Ничкало
Професійна освіта: педагогіка і психологія: Пол.-укр. щорічник.–Ченстохова …, 1999
361999
Педагогіка вищої школи: крок у майбутнє
НГ Ничкало
Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект: монографія/за ред. НГ …, 1999
351999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20