Катерина Гірняк | Kateryna Hirniak
Катерина Гірняк | Kateryna Hirniak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства
КМ Гірняк
Глобальні та національні проблеми економіки, 130-132, 2015
82015
Управління персоналом
ББ Батюк, КМ Гірняк
навч. пос./ББ Батюк, КМ Гірняк.–Львів: Сполом, 2014
72014
Теоретичні критерії ефективності підприємств з виробництва свинини
КМ Гірняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
72009
Світові тенденції розвитку свинарства
КМ Гірняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
62010
Функціонування та розвиток підприємств з виробництва свинини
КМ Гірняк
спец. 08.00. 04/КМ Гірняк.–Львів, 2011.–20 с, 0
6
Обгрунтування перспективних параметрів виробництва продукції свинарства
КМ Гірняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
42010
The role of technology innovation in food systems transformation
N Voytovych, I Smolynets, K Hirniak
Calitatea 21 (174), 128-134, 2020
32020
Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки
ГКМ Музика П.М., Минів Р.М.
Економіка АПК, 15-23, 2017
32017
Вплив мобінгу на формування системи управління персоналом
КМ Гірняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
32016
Причини емоційного вигорання особистості: теоретичний аспект управління
K Hirniak
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
32015
Інтелектуальний розвиток як запорука успішності керівника
КМ Гірняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
32014
Сучасні тенденції розвитку свинарства
КМ Гірняк
Проблеми, напрями і механізм забезпечення сталого розвитку суб’єктів …, 2010
32010
Міжнародний етикет в діловому середовищі
КМ Гірняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
22013
Інформаційне забезпечення механізму оцінювання ефективності управлінського персоналу підприємства
КМ Гірняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Діловий етикет у системі управління персоналом
КМ Гірняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
The impact of innovations on the efficiency of animal husbandry in Lviv region
K Hirniak
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2021
2021
Вплив інновацій на ефективність тваринництва Львівської області
КМ Гірняк
Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького. Серія: Економічні науки, 2021, т …, 2021
2021
Емоційні стреси менеджерів в управлінні: актуалізація та дослідження
І Смолинець
Збірник наукових праць Національного авіаційного університету "Проблеми …, 2020
2020
Features of issues of ethics and morals of the leader
KM Hirniak, BB Batuyk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Особливості проблематики етики і морaлі лідерa
КМ Гірняк, ББ Бaтюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20