Кафедра практики німецької мови
Кафедра практики німецької мови
ДДПУ ім. І.Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Австрійська мала проза ХХ століття: художня світобудова/Іван Зимомря
І Зимомря
Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2011
252011
Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
В Лопушанський
13*
Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВМ Лопушанський
13*
Романи Емми Андієвської: психологічний дискурс
І Зимомря
Дрогобич: Коло, 53, 2004
112004
Німецькомовні лексичні запозичення у говорах Західної України: навчальний посібник [для студ. ІІІ–ІV к. ф ту романо германської філол.]
В Лопушанський
11*
Австрійська література: моделі рецепції тексту. Монографія/Іван Зимомря
І Зимомря
Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2009
92009
Фразеологія: Знакові величини: навч. посіб. для студ. ф-тів іноз. мов
ЯА Баран, МІ Зимомря, ОМ Білоус, ІМ Зимомря
Вінниця: Нова Кн, 2008
82008
Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини
ЗП Хало
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00. 01/ЗП …, 0
8
Проза Емми Андрієвської: психологічний дискурс: Автореф. канд. філол. наук: 10.01. 01/Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка
ІМ Зимомря
Кіровоград 2004, 20, 2004
52004
Сучасний стан дослідження автобіографічної проблематики в гуманітарних науках
ГМ Шевців
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2013
42013
Концепція польськомовної та німецькомовної публіцистики і літературної критики Івана Франка: жанрово-стильові особливості
ОО Дорофтей
ступеня канд. філол. наук: спец, 0
4
Проблема читача в трактатах європейських романтиків: порівняльний аспект
НМ Павлюх
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 75, 2016
32016
Професійна культура вчителя крізь призму теорії Василя Сухомлинського
О Околович
Людинознавчі студії. Педагогіка, 114-124, 2014
32014
Альтеренативні художні версії минулого в літературі сьогодення: спроба типологізації
ОО Бровко
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність 3, 189-197, 2014
22014
Творчий доробок Й.-В. Ґете в рецепції Івана Франка
Г Шевців, Р Шевців
Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 238–247-238–247, 2014
22014
Деякі історичні аспекти професійної підготовки вчителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах освіти України (ХХ ст.)
О Околович
Молодь і ринок, 151-156, 2012
22012
Досвід Німеччини щодо міжкультурного виховання та його реалізація у вітчизняному навчально-виховному процесі
ЗП Хало, ІВ Волошанська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
22011
Тематично-стильові тенденції австрійського літературного процесу ХХ століття: рецептивні оцінки
ІМ Зимомря
ВІСНИК, 195, 2009
22009
Австрійська новела ХХ століття: поетика слов’янських мотивів
ІМ Зимомря
РВВ “Вежа” Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008
22008
Термінологічна насиченість німецькомовних фахових текстів економічних наук
РБ Шевців
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 223-227, 2006
22006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20