Кафедра практики німецької мови
Кафедра практики німецької мови
ДДПУ ім. І.Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Австрійська мала проза ХХ століття: художня світобудова/Іван Зимомря
І Зимомря
Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2011
292011
Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
В Лопушанський
14*
Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВМ Лопушанський
14*
Романи Емми Андієвської: психологічний дискурс
І Зимомря
Дрогобич: Коло, 53, 2004
112004
Німецькомовні лексичні запозичення у говорах Західної України: навчальний посібник [для студ. ІІІ–ІV к. ф ту романо германської філол.]
В Лопушанський
11*
Австрійська література: моделі рецепції тексту. Монографія/Іван Зимомря
І Зимомря
Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2009
102009
Фразеологія: знакові величини: навч. пос.[для студ. фак. інозем. мов]
Я Баран
Вінниця: Нова Книга, 2008
102008
Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини
ЗП Хало
ДДПУ ім. І. Франка.-Дрогобич, 2009
82009
Проза Емми Андрієвської: психологічний дискурс: автореф. канд. філол. наук: 10.01. 01
ІМ Зимомря
Кіровоград 2004, 20, 2004
62004
Концепція польськомовної та німецькомовної публіцистики і літературної критики Івана Франка: жанрово-стильові особливості
ОО Дорофтей
ступеня канд. філол. наук: спец, 0
5
Термінологічна насиченість німецькомовних фахових текстів економічних наук
РБ Шевців
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 223-227, 2006
42006
Проблема читача в трактатах європейських романтиків: порівняльний аспект
НМ Павлюх
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 75-78, 2016
32016
Професійна культура вчителя крізь призму теорії Василя Сухомлинського
О Околович
Людинознавчі студії. Педагогіка, 114-124, 2014
32014
Сучасний стан дослідження автобіографічної проблематики в гуманітарних науках
ГМ Шевців
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2013
32013
Аспект уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові: соціолінгвістичний аспект
ВМ Лопушанський
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2016
22016
Альтеренативні художні версії минулого в літературі сьогодення: спроба типологізації
ОО Бровко
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність 3, 189-197, 2014
22014
Читач ТГ Шевченка
Н Павлюх
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні …, 2014
22014
Творчий доробок Й.-В. Ґете в рецепції Івана Франка
Г Шевців, Р Шевців
Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 238–247-238–247, 2014
22014
Деякі історичні аспекти професійної підготовки вчителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах освіти України (ХХ ст.)
О Околович
Молодь і ринок, 151-156, 2012
22012
Досвід Німеччини щодо міжкультурного виховання та його реалізація у вітчизняному навчально-виховному процесі
ЗП Хало, ІВ Волошанська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20