Костянтин Петренко
Костянтин Петренко
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
712008
Особливості управління малим підприємством
ОВ Половян, КГ Петренко
Актуальні проблеми економіки, 131-135, 2009
182009
Основи управління малим підприємством
ОВ Половян, КГ Петренко
Актуальні проблеми економіки, 96, 2009
112009
Обоснование комплексного показателя износостойкости материалов
ВБ Юдовинский, ДП Журавель, КГ Петренко
Научные тр. ТДАТА, 2007
82007
Альтернативний підхід до оцінювання змагальних композицій у спортивних танцях
Т Осадців, К Петренко, О Бубела
52013
ВИДИ ТА ХАРАКТЕР ТРАВМ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ
К ПЕТРЕНКО
Фізична активність, здоров’я і спорт, 20-27, 2011
42011
Вплив занять різними видами аеробіки на морфофункціональні та фізичні показники жінок 19-21 років
О Бубела, К Петренко, І Ріпак
32005
Деякі аспекти ліквідації неплатоспроможного банку
ОА Швагер, ОА Швагер, КГ Петренко, КГ Петренко
ДВНЗ" Ужгородський національний університет", 2017
22017
Виховання музично-ритмічних здібностей у танцюристів засобами ритмічної гімнастики
Т Осадців, К Петренко, Р Петрина
22000
Управління тренувальним процесом гімнастів старших розрядів
М Славік, К Петренко
21999
К вопросу планирования средств специальной силовой подготовки гимнастов в соревновательном периоде
БЛ Ясиновский, КГ Петренко, ВН Афонин
Роль физической культуры в формировании личности студента, 34-35, 1989
21989
Засоби спеціальної фізичної підготовки гімнасток вищих розрядів у змагальному періоді
К Петренко, Т Осадців, О Бубела
12011
Кафедрі теорії і методики гімнастики ЛДІФК—60 років
К Петренко, О Бубела, А Сениця
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 22-26, 2006
12006
Шляхи покращення стану спортивної гімнастики у Львівській області
К Петренко, О Бубела
12005
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу ФПК ПП та ЗО рівня вищої освіти" бакалавр" спеціальності 017" Фізична культур а і спорт"
О Бубела, А Сениця, К Петренко
2019
Теорія і методика обраного виду спорту і СПВ: програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01" Освіта" спеціальності 017" Фізична культура і спорт"
О Бубела, А Сениця, К Петренко
2019
Теорія і методика обраного виду спорту і СПВ: робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01" Освіта" спеціальності 014" Середня освіта (фізична культура)", 017" Фізична …
О Бубела, К Петренко, А Сениця
2019
Грошові потоки підприємства: принципи та методи управління
ОА Водолазська, ОА Водолазская, КО Петренко, КА Петренко
2019
Триботехніка: курс лекцій
ДП Журавель, ДП Журавель, ОЮ Новик, АЮ Новик, АМ Бондар, ...
Люкс, 2019
2019
Роль дисципліни «Триботехніка» в підготовці магістрів спеціальності «Галузеве машинобудування»
ДП Журавель, ДП Журавель, КГ Петренко, КГ Петренко
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20