Костянтин Петренко
Костянтин Петренко
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
722008
Особливості управління малим підприємством
ОВ Половян, КГ Петренко
Актуальні проблеми економіки, 131-135, 2009
192009
Основи управління малим підприємством
ОВ Половян, КГ Петренко
Актуальні проблеми економіки, 96, 2009
112009
Альтернативний підхід до оцінювання змагальних композицій у спортивних танцях
Т Осадців, К Петренко, О Бубела
82013
Обоснование комплексного показателя износостойкости материалов
ВБ Юдовинский, ДП Журавель, КГ Петренко
Научные тр. ТДАТА, 2007
82007
ВИДИ ТА ХАРАКТЕР ТРАВМ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ
К ПЕТРЕНКО
Фізична активність, здоров’я і спорт, 20-27, 2011
42011
Вплив занять різними видами аеробіки на морфофункціональні та фізичні показники жінок 19-21 років
О Бубела, К Петренко, І Ріпак
32005
Деякі аспекти ліквідації неплатоспроможного банку
ОА Швагер, КГ Петренко, КГ Петренко
ДВНЗ" Ужгородський національний університет", 2017
22017
Виховання музично-ритмічних здібностей у танцюристів засобами ритмічної гімнастики
Т Осадців, К Петренко, Р Петрина
22000
Управління тренувальним процесом гімнастів старших розрядів
М Славік, К Петренко
21999
К вопросу планирования средств специальной силовой подготовки гимнастов в соревновательном периоде
БЛ Ясиновский, КГ Петренко, ВН Афонин
Роль физической культуры в формировании личности студента, 34-35, 1989
21989
Распределение средств специальной силовой подготовки в процессе тренировочного занятия гимнастов старших разрядов
КГ Петренко
ГЦОЛИФК.-М., 1979
21979
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ СЛУХУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
О Бондар, В Джевага, Є Джевага
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 42-48, 2019
12019
Засоби спеціальної фізичної підготовки гімнасток вищих розрядів у змагальному періоді
К Петренко, Т Осадців, О Бубела
12011
Кафедрі теорії і методики гімнастики ЛДІФК—60 років
К Петренко, О Бубела, А Сениця
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 22-26, 2006
12006
Шляхи покращення стану спортивної гімнастики у Львівській області
К Петренко, О Бубела
12005
Уніфікація вимог при проведенні загальнорозвиваючих вправ на кафедрах теорії і методики гімнастики та фізичної реабілітації культури
К Петренко, М Славік
12000
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу ФПК ПП та ЗО рівня вищої освіти" бакалавр" спеціальності 017" Фізична культур а і спорт"
О Бубела, А Сениця, К Петренко
2019
Теорія і методика обраного виду спорту і СПВ: програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01" Освіта" спеціальності 017" Фізична культура і спорт"
О Бубела, А Сениця, К Петренко
2019
Грошові потоки підприємства: принципи та методи управління
ОА Водолазська, ОА Водолазская, КО Петренко, КА Петренко
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20