Костянтин Петренко
Костянтин Петренко
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
НазваПосиланняРік
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
582008
Особливості управління малим підприємством
ОВ Половян, КГ Петренко
Актуальні проблеми економіки, 131-135, 2009
172009
Основи управління малим підприємством
ОВ Половян, КГ Петренко
Актуальні проблеми економіки, 96, 2009
92009
Обоснование комплексного показателя износостойкости материалов
ВБ Юдовинский, ДП Журавель, КГ Петренко
Научные тр. ТДАТА, 2007
82007
ВИДИ ТА ХАРАКТЕР ТРАВМ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ
К ПЕТРЕНКО
Фізична активність, здоров’я і спорт, 20-27, 2011
42011
Альтернативний підхід до оцінювання змагальних композицій у спортивних танцях
Т Осадців, К Петренко, О Бубела
22013
Управління тренувальним процесом гімнастів старших розрядів
М Славік, К Петренко
21999
К вопросу планирования средств специальной силовой подготовки гимнастов в соревновательном периоде
БЛ Ясиновский, КГ Петренко, ВН Афонин
Роль физической культуры в формировании личности студента, 34-35, 1989
21989
Засоби спеціальної фізичної підготовки гімнасток вищих розрядів у змагальному періоді
К Петренко, Т Осадців, О Бубела
12011
Кафедрі теорії і методики гімнастики ЛДІФК—60 років
К Петренко, О Бубела, А Сениця
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 22-26, 2006
12006
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу ФПК ПП та ЗО рівня вищої освіти" бакалавр" спеціальності 017" Фізична культур а і спорт"
О Бубела, А Сениця, К Петренко
2019
Теорія і методика обраного виду спорту і СПВ: програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01" Освіта" спеціальності 017" Фізична культура і спорт"
О Бубела, А Сениця, К Петренко
2019
Роль дисципліни «Триботехніка» в підготовці магістрів спеціальності «Галузеве машинобудування»
ДП Журавель, ДП Журавель, КГ Петренко, КГ Петренко
2019
Сутність електронних грошей
ВЛ Вороніна, КО Петренко
2018
Медико-біологічні і психологічні аспекти спортивного відбору: лекція з дисципліни ТіМОВС для студентів 5 курсу ФФВ
К Петренко
2017
Медико-біологічні особливості жіночої гімнастики: лекція з дисципліни ТіМОВС для студентів 5 курсу ФФВ
К Петренко
2017
Методика підготовки юних гімнастів: лекція для студентів 3 курсу ФФВ з дисципліни ТІМОВС
К Петренко
2017
Медико-біологічні і психологічні засади юнацького спорту: лекція з дисципліни ТіМОВС для студентів 5 курсу ФФВ
К Петренко
2017
Мета, задачі, зміст тренування гімнастів: лекція з дисципліни ТІМОВС для студентів 3 курсу ФФВ
К Петренко
2017
Медико-біологічні і психологічні фактори, що лімітують спортивну діяльність: лекція з дисципліни ТіМОВС для студентів 5 курсу ФФВ
К Петренко
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20