Yu Guminsky = Y Guminsky = Ю Й Гумінський = Гуминский Ю И = Yu.Y. Guminskiy = HUMINSKYY YU. J
Yu Guminsky = Y Guminsky = Ю Й Гумінський = Гуминский Ю И = Yu.Y. Guminskiy = HUMINSKYY YU. J
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Verified email at vnmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
INDICATORS CELL CYCLE AND DNA FRAGMENTATION OF SPLEEN CELLS IN EARLY TERMS AFTER THERMAL BURNS OF SKIN AT THE BACKGROUND OF INTRODUCTION 0.9% NaCl SOLUTION
IV Gunas, YI Guminskiy, NP Ocheretn, ...
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 63 (1), 116-120, 2018
212018
Морфогенетические механизмы клеточных взаимодействий в процессе ангиогенеза (лекция)
Журнал анатомии и гистопатологии 1 (3), 53-65, 2012
182012
Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)
КОІ Черкасов В.Г., Бобрик І.І., Гумінський Ю.Й.
Вінниця: Нова Книга, 2010
182010
Порівняльна характеристика соматометричних параметрів, соматотипів, компонентного складу маси тіла та показників гармонійності фізичного розвитку чоловіків першого зрілого …
ГЮЙ Андрійчук В.М., Тихолаз В.О.
Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”, 3-9, 2009
182009
Пропорційність у сомато-вісцеральних співвідношеннях організму людини у нормі
ЮЙ Гумінський
Вісник Вінницького державного медичного університету 5 (2), 319-323, 2001
122001
Закономірності соматичних та сомато-вісцеральних пропорцій організму людини в нормі (антропометричне, ультразвукове та томографічне прижиттєве дослідження)
ЮЙ Гумінський
Автор. дисерт. док. мед. наук.–К.,–2002.–27 с, 2002
112002
Проблеми та перспективи вищої медичної освіти у реалізації Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я України
ВМ Мороз, ЮЙ Гумінський, ЛВ Фоміна, ТЛ Полеся
102015
Пропорциональная детерминированность параметров тела и сердца человека
ЛВА Шапаренко П.Ф., Шапаренко Г.П., Гуминский Ю.И. Ермольев В.А.
Морфология, 105, 1996
91996
Особенности структуры и морфометрические параметры сегментов "спинного мозга плодов человека и сиамских близнецов в сравнительном аспекте
ГЮЙ Школьников В. С.
Вестник Витебского государственного медицинского университета 13 (1), 13-20, 2014
72014
Ультраструктурний морфометричний аналіз популяції лімфоцитів білої пульпи селезінки при опіковій хворобі
ІВ Булько, ЮЙ Гумінський
REPORTS OF MORPHOLOGY 17, 2, 2011
72011
Realizatsiya Evropeyskih standartiv vischoyi osviti u Vinnitskomu natsionalnomu medichnomu universiteti im. MI Pirogova (Implementation of European Higher Education Standards …
VM Moroz, YY Guminsky, TL Polesya, LV Fomina, SV Zaika
Medichna osvita 2, 55-60, 2018
62018
Сучасні аспекти екоморфології репаративного остеогенезу
ЮЙ Гумінський, АВ Кореньков
Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. 1 (2), 17-23, 2009
62009
Модернізація вищої медичної освіти в контексті болонської конвенції – ідея, мета та реалії
БОІ Мороз В.М., Гумінський Ю.Й., Фоміна Л.В., Полеся Т.Л.
Медична освіта. Науково-практичний журнал, 42-45, 2012
4*2012
Результати впровадження нових технологій навчання за кредитно-модульною системою у Вінницькому національному медичному університеті
ВМ Мороз, ТЛ Полеся, ЮЙ Гумінський, ЛВ Фоміна
Медична освіта, 2011
42011
Вікові та статеві особливості компютернотомографічнихпараметрів різних відділів зорових нервів у практично здорових юнаків та дівчат поділля
ЯВВ Гумінський Ю.Й., Шаюк А.В.
Вісник морфології 16 (1), 193-197, 2010
42010
Нормативний індивідуальний об’єм нирок у жінок дефінітивного віку
ЮЙ Гумінський
Вісник наукових досліджень, 28-30, 2000
42000
Оценка индивидуальних особенностей организма при судебно-медицинской квалификации телесного повреждения (логико-философский анализ)
ЧГИВГЮИ Воронов В.Т.
Вісник морфології 17 (2), 306-313, 2011
32011
Порівняльна характеристика соматометричних параметрів тіла чоловіків першого зрілого періоду мешканців різних регіонів України
ГЮЙ Андрійчук В.М., Тихолаз В.О.
Український морфологічний альманах 8 (1), 130-136, 2010
32010
Micromorphometric changes in rats spleen in the first 7 days after skin burns and under application of infusion solutions
YI Guminskiy, IV Gunas, NP Ocheretna, OI Bashinska
Вісник морфології, 240-244, 2017
22017
Закономірності річних змін соматометричних та спірометричних показників юнаків (студентів та військовослужбовців)
ШНА Гумінський Ю.Й., Андрійчук В.М.
Biomedical and biosocial anthropology, 152-158, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20